Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 199,- incl. btw

Inschrijven mogelijk t/m 29 september 2022

Algemeen

Tijd: 09.30 - 16.30 uur
Doelgroep: Iedereen die mensen met een verstandelijke beperking en autisme ondersteunt: begeleiders, teamleiders, coaches, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, seksuologen, vaktherapeuten, opleidings- en kwaliteitsmedewerkers.
Deelnamekosten: *   
Niet abonnee
Abonnee van Klik
Student
€ 299
€ 199
€ 75
Accreditatie:    In aanvraag voor 5 nascholingspunten bij SKJ.

* Prijzen zijn inclusief BTW en catering. 

Afstemmen op de belevingswereld van mensen
met autisme en een verstandelijke beperking

Voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking is het lastig om aan te geven hoe zij de wereld ervaren, wat zich soms uit in voor hun omgeving moeilijk te begrijpen te gedrag.

In de Klik Themadag, die plaatsvindt op vrijdag 30 september bij DOMUSDELA in Eindhoven, nemen we je daarom mee in de belevingswereld van mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Je leert hen beter begrijpen en te ondersteunen en zo te voorkomen dat ze vastlopen en overspoeld worden door prikkels en onverwachte gebeurtenissen.

Specialisten nemen je mee in de laatste inzichten uit onderzoek en de praktijk onder meer op het gebied van:
   prikkelverwerking;
   diepe druk;
   aandachtspunten bij structuur en routines en;
   omgaan met stereotiep en zelfverwondend gedrag.

Een bijzonder praktische en inhoudelijke dag voor iedereen die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en hen wilt helpen om de wereld om hen heen beter te kunnen begrijpen.

Programma

09.00 - 09.30    Ontvangst & registratie
09.30 - 10.30    Plenaire opening & lezing
Waarneming, betekenisverlening en conceptualiseren | Hilde De Clercq
10.30 - 10.50    Korte plenaire lezing
Diepe druk | Ben Schouten
10.50 - 11.15    Ochtendpauze
11.15 - 12.45    Workshopronde 1
●  Probleemgedrag bij kinderen met autisme | Wilfried Peeters
●  Aandachtspunten bij structuur en routines | Steven Degrieck
●  Het onverwachte omarmen | Jake
●  Stereotiep en ook zelfverwondend gedrag | Janine Breukelman
12.45 - 13.45    Lunchpauze
13.45 - 15.15    Workshopronde 2
●  Probleemgedrag bij kinderen met autisme | Wilfried Peeters
●  Aandachtspunten bij structuur en routines | Steven Degrieck
●  Het onverwachte omarmen | Jake
●  Stereotiep en ook zelfverwondend gedrag | Janine Breukelman
15.15 - 15.45    Middagpauze
15.45 - 16.30    Plenaire afsluiting
Zintuiglijke informatieverwerking of wel sensorische informatieverwerking | Robert de Hoog

Inhoud

Plenaire lezing | Waarneming, betekenisverlening en conceptualiseren

We moeten autisme begrijpen van binnenuit en ons niet focussen op de buitenkant: autisme is vooral een probleem met betekenisverlening en het leren conceptualiseren. Bovendien hebben mensen met autisme ook nog moeilijkheden om de wereld te ‘verdragen’. Door rekening te houden met de andere manier van denken en waarnemen van mensen met autisme, kan je de oorzaken van hun gedrag beter begrijpen . Rekening houden met de andere informatieverwerking is nodig om hen te helpen om de wereld en de mensen beter te begrijpen of hen leren om te gaan met veranderingen. Uitleg hierover van Hilde De Clercq, docent, begeleider en auteur van diverse boeken over autisme, en moeder van een zoon met autisme en een verstandelijke beperking.

30 september 2022
Plenaire lezing | Diepe druk

Verzwaringsdekens, -kussens, drukvesten, etcetera worden onder meer bij mensen met autisme ingezet in thuissituaties en in zorgvoorzieningen, vooral als ze lichamelijke onrust, angst, slaapproblemen of spierspasmen ervaren. Onderzoeker Ben Schouten deelt de resultaten uit recent onderzoek naar diepe druk materialen door zorgnetwerk Stijn vzw, waaronder zorgvoorziening Sint Oda, samen met de Liga Autisme Vlaanderen, hogeschool Thomas More, de KU Leuven en expertisecentrum Multiplus. Wat is er te zeggen over de effecten? Zijn er ook nadelen aan het gebruik?

30 september 2022
Workshop 1 | Probleemgedrag bij kinderen met autisme

Psycholoog Wilfried Peeters schreef recent een uitgebreid handboek over hoe je de leef- en leeromgeving afstemt op cliënten met autisme. In deze workshop geeft hij uitleg over het in de praktijk brengen van zijn aanpak van probleemgedrag bij kinderen met autisme aan de hand van een cyclisch proces: van het uitpluizen van de oorzaken tot de doelstelling en een individueel handelingsplan. In deze workshopronde ga je aan de slag met een casus van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking.

30 september 2022
Workshop 2 | Aandachtspunten bij structuur en routines

Ondertussen zijn we er haast wel allemaal van overtuigd dat mensen met autisme en een verstandelijke beperking voorspelbaarheid en houvast nodig hebben. We proberen die onder andere te bieden met dagschema’s. Maar gaan we daar wel ver genoeg in? Of misschien net te ver? Staan we nog stil bij waarom we eigenlijk dagschema’s gebruiken? Zetten we te veel in op flexibiliteit of belemmeren we die misschien met het introduceren van routines? In deze interactieve workshop gaat Steven Degrieck samen met de deelnemers op zoek naar een aantal achterliggende principes die belangrijk zijn in het goed hanteren van dagschema’s. Met aandacht voor mogelijkheden maar ook voor grenzen die er soms zijn door de meer ernstige verstandelijke beperking. Op deze manier kunnen we écht functionele dagschema’s garanderen die een voordeel bieden voor bewoner én begeleider.

30 september 2022
Workshop 3 | Het onverwachte omarmen

Improvisatie is een vorm van theater zonder script. Toch zijn er basisprincipes die maken dat je goed kunt improviseren op het toneel. InterActing is een theaterschool voor jongeren met autisme, waarbij ze via improvisatie oefeningen gestimuleerd worden om hun rituelen en routines los te laten om onze scriptloze wereld te omarmen. In deze workshop ervaar je zelf hoe je door te improviseren cliënten kunt leren het onverwachte te omarmen. 

 

30 september 2022
Workshop 4 | Stereotiep en ook zelfverwondend gedrag

Mensen met een verstandelijke beperking en autisme kunnen soms vervallen in stereotiep en ook zelfbeschadigend gedrag. GZ-psycholoog Janine Breukelman legt uit hoe je hiermee omgaat aan de hand van een casus, waarbij ze deelnemers meeneemt in het gebruik van de ASS-wijzer en inspeelt op de sensorische informatieverwerking (SI).

30 september 2022
Plenaire lezing | Zintuiglijke informatieverwerking of wel sensorische informatieverwerking

Jezelf prettig voelen in je eigen lijf is voorwaarde voor ontwikkelen en beleving. Bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme is dat niet vanzelfsprekend het geval. De prikkelverwerking kan verstoord zijn. Robert de Hoog van Anders Kijken naar Kinderen vertelt hoe je cliënten kan ondersteunen bij problemen in de prikkelverwerking. Samen zoeken naar strategieën om de client beter in zijn lijf te laten voelen in een sensorisch waardevolle omgeving!

30 september 2022

Sprekers

Zelfstandige trainer, consulent en coach in Autisme
Wetenschappelijk onderzoeker
Psycholoog in de autismehulpverlening
Docent bij Boom Academy en hoofdtrainer bij theaterschool Interacting
Orthopedagoog, neuropsycholoog en GZ-psycholoog
Fysiotherapeut en prikkelcoach

Locatie

DOMUSDELA
Kanaalstraat 4
5611 CT Eindhoven

Route plannen