Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 199,-

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:      09.00 - 16.30 uur
Specialisme:      Iedereen die mensen met een verstandelijke beperking en autisme ondersteunt: begeleiders, teamleiders, coaches, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, seksuologen, vaktherapeuten, opleidings, kwaliteitsmedewerkers, ouders en verwanten.
Deelnamekosten: *      € 199,- voor abonnees van Klik
€ 299,- voor niet-abonnees
€ 75,- voor studenten **
Accreditatie:      De themadag is door V&VN geaccrediteerd met 5 nascholingspunten. NIP/NVO&KJ heeft de themadag voor herregistratie met 6 punten geaccrediteerd en voor opleiding-behandeling met 3 punten.
Locatie:      DOMUSDELA, Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven.

* Prijzen zijn inclusief BTW, catering, cursusmateriaal en certificaat na afloop van de themadag.
** Voor studenten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijs voor niet-abonnees. Ben je student? Geef dit bij inschrijving aan in het opmerkingenveld, dan corrigeren wij dit op de factuur die je per e-mail ontvangt.

Afstemmen op de belevingswereld van mensen
met autisme en een verstandelijke beperking

Voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking is het lastig om aan te geven hoe zij de wereld ervaren, wat zich soms uit in voor hun omgeving moeilijk te begrijpen te gedrag.

In de Klik Themadag, die plaatsvindt op vrijdag 30 september bij DOMUSDELA in Eindhoven, nemen we je daarom mee in de belevingswereld van mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Je leert hen beter begrijpen en te ondersteunen en zo te voorkomen dat ze vastlopen en overspoeld worden door prikkels en onverwachte gebeurtenissen.

Specialisten nemen je mee in de laatste inzichten uit onderzoek en de praktijk op het gebied van:
Prikkelverwerking;
Diepe druk;
Aandachtspunten bij structuur en routines;
Omgaan met stereotiep en zelfverwondend gedrag.
   

Een bijzonder praktische en inhoudelijke dag voor iedereen die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en hen wilt helpen om de wereld om hen heen beter te kunnen begrijpen.

Programma

09.00 - 09.30 Ontvangst & registratie
09.30 - 10.30 Plenaire opening & lezing
Waarneming, betekenisverlening en conceptualiseren | Hilde De Clercq
10.30 - 10.50 Korte plenaire lezing
Diepe druk | Robert de Hoog
10.50 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 12.45 Workshopronde 1
●  Probleemgedrag bij mensen met autisme en een ernstige verstandelijke beperking | Wilfried Peeters
●  Aandachtspunten bij structuur en routines | Steven Degrieck
●  Het onverwachte omarmen | Jake
●  Stereotiep en zelfverwondend gedrag aan de hand van de ASSwijzer | Janine Breukelman
12.45 - 13.45 Lunchpauze
13.45 - 15.15 Workshopronde 2
●  Probleemgedrag bij mensen met autisme en een lichte verstandelijke beperking | Wilfried Peeters
●  Aandachtspunten bij structuur en routines | Steven Degrieck
●  Het onverwachte omarmen | Jake
●  Stereotiep en zelfverwondend gedrag aan de hand van de ASSwijzer | Janine Breukelman
15.15 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 16.30 Plenaire afsluiting
Zintuiglijke informatieverwerking of wel sensorische informatieverwerking | Sandra Stultiens

Inhoud

Plenaire lezing | Waarneming, betekenisverlening en conceptualiseren

We moeten autisme begrijpen van binnenuit en ons niet focussen op de buitenkant: autisme is vooral een probleem met betekenisverlening en het leren conceptualiseren. Bovendien hebben mensen met autisme ook nog moeilijkheden om de wereld te ‘verdragen’. Door rekening te houden met de andere manier van denken en waarnemen van mensen met autisme, kan je de oorzaken van hun gedrag beter begrijpen . Rekening houden met de andere informatieverwerking is nodig om hen te helpen om de wereld en de mensen beter te begrijpen of hen leren om te gaan met veranderingen. Uitleg hierover van Hilde De Clercq, docent, begeleider en auteur van diverse boeken over autisme, en moeder van een zoon met autisme en een verstandelijke beperking.

30 september 2022
Plenaire lezing | Diepe druk

Hulpmiddelen als verzwaringsdekens, verzwaarde kussens en drukvesten worden regelmatig ingezet bij mensen met autisme in thuissituaties en in zorgvoorzieningen, vooral bij lichamelijke onrust, angst of slaapproblemen. Maar ook diepe druk van mens op mens wordt aangeboden, zoals een stevige knuffel of druk op beide schouders. Kan diepe druk helpend zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme? En hoe werkt dat dan? Prikkelcoach Robert de Hoog vertelt over bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaringen en de invloed van diepe druk op het zenuwstelsel.

Het is voor deze lezing mogelijk om voorafgaand casuïstiek of vragen in te sturen. Je kunt je vraag of casus tot uiterlijk woensdag 21 september mailen naar evenementen@prelum.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een casus/vraag betreft voor de lezing 'Diepe druk'.

30 september 2022
Workshop 1A | Probleemgedrag bij mensen met autisme en een ERNSTIGE verstandelijke beperking

Let op: deze workshop vindt tweemaal plaats waarbij er in de eerste workshopronde aan de slag gegaan wordt met een casus van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking en in de tweede workshopronde met een casus van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking.

Psycholoog Wilfried Peeters schreef recent een uitgebreid handboek over hoe je de leef- en leeromgeving afstemt op cliënten met autisme. In deze workshop geeft hij uitleg over het in de praktijk brengen van zijn aanpak van probleemgedrag bij mensen met autisme aan de hand van een cyclisch proces: van het uitpluizen van de oorzaken tot de doelstelling en een individueel handelingsplan. In deze workshopronde ga je aan de slag met een casus van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking.

30 september 2022
Workshop 1B | Probleemgedrag bij mensen met autisme en een LICHTE verstandelijke beperking

Let op: deze workshop vindt tweemaal plaats waarbij er in de eerste workshopronde aan de slag gegaan wordt met een casus van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking en in de tweede workshopronde met een casus van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking.

Psycholoog Wilfried Peeters schreef recent een uitgebreid handboek over hoe je de leef- en leeromgeving afstemt op cliënten met autisme. In deze workshop geeft hij uitleg over het in de praktijk brengen van zijn aanpak van probleemgedrag bij mensen met autisme aan de hand van een cyclisch proces: van het uitpluizen van de oorzaken tot de doelstelling en een individueel handelingsplan. In deze workshopronde ga je aan de slag met een casus van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking.

30 september 2022
Workshop 2 | Aandachtspunten bij structuur en routines

Ondertussen zijn we er haast wel allemaal van overtuigd dat mensen met autisme en een verstandelijke beperking voorspelbaarheid en houvast nodig hebben. We proberen die onder andere te bieden met dagschema’s. Maar gaan we daar wel ver genoeg in? Of misschien net te ver? Staan we nog stil bij waarom we eigenlijk dagschema’s gebruiken? Zetten we te veel in op flexibiliteit of belemmeren we die misschien met het introduceren van routines? In deze interactieve workshop gaat Steven Degrieck samen met de deelnemers op zoek naar een aantal achterliggende principes die belangrijk zijn in het goed hanteren van dagschema’s. Met aandacht voor mogelijkheden maar ook voor grenzen die er soms zijn door de meer ernstige verstandelijke beperking. Op deze manier kunnen we écht functionele dagschema’s garanderen die een voordeel bieden voor bewoner én begeleider.

30 september 2022
Workshop 3 | Het onverwachte omarmen

Improvisatie is een vorm van theater zonder script. Toch zijn er basisprincipes die maken dat je goed kunt improviseren op het toneel. InterActing is een theaterschool voor jongeren met autisme, waarbij ze via improvisatie oefeningen gestimuleerd worden om hun rituelen en routines los te laten om onze scriptloze wereld te omarmen. In deze workshop ervaar je zelf hoe je door te improviseren cliënten kunt leren het onverwachte te omarmen. 

30 september 2022
Workshop 4 | Stereotiep en zelfverwondend gedrag aan de hand van de ASSwijzer

Mensen met een verstandelijke beperking en autisme kunnen soms vervallen in stereotiep en ook zelfbeschadigend gedrag. GZ-psycholoog Janine Breukelman legt uit hoe je hiermee omgaat aan de hand van een casus, waarbij ze deelnemers meeneemt in het gebruik van de ASS-wijzer en inspeelt op de sensorische informatieverwerking (SI).

Bij deelname aan deze workshop is het mogelijk om voorafgaand casuïstiek of vragen in te sturen. Je kunt je vraag of casus tot uiterlijk woensdag 21 september mailen naar evenementen@prelum.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een casus/vraag betreft voor de workshop 'Stereotiep en zelfverwondend gedrag'.

30 september 2022
Plenaire lezing | Zintuiglijke informatieverwerking of wel sensorische informatieverwerking

Jezelf prettig voelen in je eigen lijf is een voorwaarde voor ontwikkelen en beleving. Bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme is dat niet vanzelfsprekend het geval. De prikkelverwerking kan verstoord zijn. Sandra Stultiens-Houben van Anders Kijken naar Kinderen vertelt hoe je cliënten kan ondersteunen bij problemen in de prikkelverwerking. Dit begint bij het zoeken naar de functie van het gedrag. Is het gedrag sensorisch, dan is het professionele antwoord ook sensorisch. Samen zoeken naar strategieën om de client beter in zijn lijf te laten voelen in een sensorisch waardevolle omgeving!

30 september 2022

Sprekers

Zelfstandige trainer, consulent en coach in Autisme
Fysiotherapeut en prikkelcoach
Psycholoog in de autismehulpverlening
Docent bij Boom Academy en hoofdtrainer bij theaterschool Interacting
GZ-psycholoog, orthopedagoog en neuropsycholoog

Locatie

DOMUSDELA
Kanaalstraat 4
5611 CT Eindhoven

Route plannen