Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu
VOL

Vanaf € 0,- incl. btw

De cursus is vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:    09.30 - 10.30 uur
Specialisme:    Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Deelnamekosten: *    Deelname aan dit webinar is gratis.
Aantal deelnemers:    Maximaal 300 deelnemers.
     


Naarmate het coronavirus langer rondgaat, kunnen ook in de gehandicaptenzorg de frustraties toenemen. Hoe blijf je overeind, als je ziet dat mensen met een verstandelijke beperking het moeilijk hebben en er veel onbegrip heerst over de maatregelen? Hoe blijf je zelf sterk? Hoe zorg je dat je als team elkaar versterkt, ook bij toenemend probleemgedrag van cliënten? Het kan ook zijn dat  sommige cliënten juist rustiger zijn, maar hoe houd je dat vast? 

Gratis webinar van Klik voor begeleiders en zorgverleners
Klik wil medewerkers in de gehandicaptenzorg graag een handje helpen om overeind te blijven, ook nu het steeds taaier wordt in de coronatijd. We organiseren daarom voor alle zorgverleners en begeleiders in de gehandicaptensector een gratis en praktisch webinar, waarin Arno Willems van zorgorganisatie Koraal vertelt over zijn eerdere onderzoek naar omgaan met probleemgedrag en de belangrijke factoren bij zorgverleners.

Je krijgt handvaten om (ook/juist in coronatijd) te kunnen blijven focussen op wat wel lukt en om als team verbonden te blijven. Daarbij is het uitwisselen van ervaringen belangrijk, wat ook in het webinar gebeurt: in groepjes met collega’s van andere organisaties bespreek je hoe het lukt om ondanks alles toch die basisveiligheid voor cliënten te blijven bieden.

Evenwicht in begeleiden
De basis van irritaties, zoals nu ook in coronatijd, is dat mensen gefrustreerd raken over wat niet (meer) kan, of als een ander niet doet wat jij wil. Vervolgens ontstaat wat wij 'agressie' of 'probleemgedrag' noemen, maar eigenlijk is dit een signaal dat iemand behoefte heeft aan meer nabijheid of invloed.

Arno Willems legt in dit webinar uit hoe je in de begeleiding werkt aan een evenwicht tussen leiden (controle) en volgen (ruimte geven), en hoe je negatief gedrag ombuigt. Daarbij is er ook aandacht voor machteloosheid in de begeleiding en krijg je handvaten om aandacht te hebben voor je eigen emoties en sterke kanten als begeleider.

Een leerzame en interactieve online webinar
Een leerzame en interactieve bijeenkomst via Zoom, waarbij er veel ruimte is voor vragen en ook in groepjes zal worden gewerkt. Uiteraard krijg je hiervoor duidelijke instructies en is er iemand aanwezig die technische ondersteuning geeft. Na afloop krijg je een hand-out van de presentatie.

Je krijgt met dit webinar antwoord op de vragen:

  • Hoe ga je om met probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe blijf je als begeleider en als team overeind, ook in deze coronatijd?
  • Hoe bied je cliënten ondanks alle onzekerheden basisveiligheid?

Deelname is gratis voor alle zorgverleners, begeleiders en managers voor wie dit webinar interessant is! 

Wil je meer lezen over omgaan met probleemgedrag? Bestel dan de Kennispocket Agressie. Of word abonnee van Klik en ontvang deze kennispocket gratis.

Programma

09.30 tot 10.00 uur
Focus op jou als begeleider: wat ervaar jij nu aan probleemgedrag, hoe krijg je meer evenwicht in de begeleiding tussen leiden (controle) en volgen (ruimte geven), en buig je negatief gedrag om?

10.00 tot 10.30 uur
Handvaten om ook in coronatijd te kunnen blijven focussen op wat wel lukt en als team verbonden te blijven. Uitwisselen van ervaringen en tips in groepjes met collega’s van andere organisaties: hoe lukt het om ondanks alles toch die basisveiligheid voor cliënten te blijven bieden?

Sprekers

Locatie

Online via Zoom

Route plannen