Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 99,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd: 09.30 - 15.00 uur
Specialisme: Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek
Deelnamekosten: *    € 99,- voor abonnees van Klik
€ 149,- voor niet-abonnees 

* Prijzen zijn inclusief BTW en cursusmateriaal.


Op vrijdag 6 november vindt het Klik Webinar 'Verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking' plaats. Middelengebruik en verslavende gewoonten als gamen hebben een grote impact op personen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en hun omgeving.

In de ochtendsessie van deze digitale studiedag leer je welke drugs en verslavende gewoonten een grote verleiding zijn voor deze doelgroep en wat voor effect ze hebben. Ook bespreken wanneer er nu daadwerkelijk sprake is van een verslaving. In de middagsessie bespreken we vervolgens de huiswerkopdrachten en gaan we dieper in op praktische handvatten en hulpverleningstechnieken uit onder andere 'de cirkel van gedragsverandering'; welke technieken zet je wel en welke juist niet in om de juiste ondersteuning te bieden? Hierin is ook aandacht voor de eigen casuïstiek.

Tussen de sessies door werk je dit uit aan de hand van casuïstiek uit je eigen praktijk. En je hebt tijd voor een lunchpauze!

In de middagsessie bespreken we vervolgens de huiswerkopdrachten met de praktische handvatten en hulpverleningstechnieken uit onder andere 'de cirkel van gedragsverandering'.

Wat kun je verwachten? Een leerzame en leuke interactieve bijeenkomst verwachten via Zoom, met filmpjes, digitale hulpmiddelen, quizzen en veel ruimte voor vragen! We zullen je ook vragen om vooraf casuïstiek in te sturen, zodat je de geleerde kennis meteen de volgende dag kunt gebruiken in de praktijk!  

Je krijgt met deze cursus antwoord op de vragen:
●   Wat voor verslavende gewoonten zijn een grote verleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking?
●   Hoe bespreek je middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking?
●   Welke technieken zet je in om de juiste ondersteuning te kunnen bieden?
●   Hoe ga je om met je voorbeeldfunctie als begeleider?

Programma

Deel 1 | Vrijdag 6 november 2020
Ochtendsessie 09.30 tot 11.00 uur
Aan de hand van films en quizzen verkennen we wie de persoon met een LVB is. Welke middelen gebruikt de LVB-doelgroep en waarom zijn deze zo aantrekkelijk voor hen? Wat zijn de risico’s en wanneer spreek je van een verslaving? Hoe kun je mensen met een LVB en een verslaving helpen? Er is tussendoor ruimte voor vragen en je krijgt een huiswerkopdracht voor de middagsessie, om het geleerde toe te passen op een situatie uit je eigen werk.

Deel 2 | Vrijdag 6 november 2020
Huiswerkopdracht en lunchpauze 11.00 tot 13.30 uur
Met een vragenlijst doorloop je eigen casuïstiek en in tweetallen sta je stil bij je voorbeeldfunctie. Tevens zul je aan de hand van twee filmpjes de theorie meer eigen maken.

Deel 3 | Vrijdag 6 november 2020
Middagsessie 13.30 tot 15.00 uur
Terugkoppeling van de huiswerkopdracht. Beantwoording van vragen hierover van deelnemers en casusbespreking in groepen: hoe kun je mensen met een LVB en een verslaving helpen? Welke methodieken sluiten aan? Je krijgt uitleg over de cirkel van gedragsverandering, het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering. Ook kijken we naar je rol als begeleider zelf: denk jij bijvoorbeeld wel eens na over je voorbeeldfunctie?

Na de terugkoppeling en afsluiting van het webinar ontvang je een hand-out en samenvattend artikel.

Bekijk hieronder de aankondiging van verslavingsdeskundige en trainer Claudia Kaagman: 

  

Sprekers

Verslavingsdeskundige, trainer en coach in de verstandelijk gehandicaptenzorg