Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 49,-

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:    09.30 - 11.30 uur
Specialisme:    Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Deelnamekosten: *    € 49,- voor abonnees van Klik
€ 75,- voor niet-abonnees
Aantal deelnemers:    Maximaal 45 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal. 


De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe kwetsbaar onze gezondheid is. Roken is een van de hardnekkigste verslavingen, waar jaarlijks meer dan 20.000 mensen in Nederland door sterven. De overheid en andere organisaties streven daarom samen naar een rookvrije generatie in 2040. Zorginstellingen spelen daarbij nadrukkelijk een voortrekkende rol.

In 2030 zijn alle zorgorganisaties rookvrij, zo is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord, een verklaring die in november 2020 door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is ondertekend. Wat houdt dit in voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Deskundige middelengebruik Claudia Kaagman vertelt hoe ze dit bij WilgaerdenLeekerweidegroep (WLG) zijn opgestart en welke dilemma’s hierbij naar boven zijn gekomen.

Je krijgt met dit webinar antwoord op de vragen:
●   Waarom is het zo belangrijk dat de gehandicaptensector hier in mee gaat?
●   Wat houdt de term ‘rookvrij’ in?
●   Wat betekent een rookvrije organisatie voor medewerkers en voor cliënten? 
●   Welke stappen heeft WLG hierin genomen en welke praktische tips en handvatten zijn hieruit voortgekomen?
●   Hoe zit het met je voorbeeldfunctie als zorgverlener? 
●   Hoe maak je dit bespreekbaar met cliënten, ook in de ambulante zorg?


Tijdens de bijeenkomst bespreken we de dilemma’s en aanpak in groepjes aan de hand van casuïstiek en stellingen. Je krijgt praktische handvatten en leert lessen uit de aanpak bij WilgaerdenLeekerweidegroep.

Een leerzame en leuke interactieve bijeenkomst via Zoom, met filmpjes, digitale hulpmiddelen, quizzen en veel ruimte voor interactie. Gevraagd wordt om vooraf ook vragen in te sturen.

Programma

Ochtendsessie | 09.30 tot 10.00 uur
Aan de hand van praktische voorbeelden en quizzen verkennen we wat een rookvrije zorginstelling inhoudt en waarom deze van groot belang is. Wat is nodig om hiermee aan de slag te gaan? Hoe pak je dit stapsgewijs aan? En hoe ga je om met weerstand? Er is tussendoor ruimte voor vragen en je krijgt een huiswerkopdracht, om in groepjes mee aan de slag te gaan.

Huiswerkopdracht in groepjes | 10.00 tot 10.15 uur
Je bespreekt in groepjes een huiswerkopdracht met casuïstiek en dilemma’s in de rookvrije zorg en bekijkt welke benaderingen je hierbij zou kunnen inzetten.

Vervolg ochtendsessie | 10.15 tot 10.45 uur
Terugkoppeling van de huiswerkopdracht. Beantwoording van vragen hierover van deelnemers: hoe maak je het thema roken bespreekbaar? Je krijgt uitleg over de aanpak en lessen bij WilgaerdenLeekerweideGroep. Ook kijken we naar je rol als begeleider zelf.

Bespreking in groepjes | 10.45 tot 11.00 uur
Aan de hand van stellingen bespreek je in groepjes hoe rookvrije zorg er voor medewerkers en cliënten uit zou kunnen zien en in hoeverre dit haalbaar is.

Plenaire terugkoppeling | 11.00 tot 11.30 uur
Plenaire terugkoppeling waarin Claudia Kaagman ingaat op vragen over de praktische invulling van de rookvrije zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Uitleg waarom een vroege aanpak nodig is om te werken aan bewustwording en gewenning en hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken als zorgorganisatie.

Na de terugkoppeling en afsluiting van het webinar krijg je een hand-out en een artikel over de weg naar rookvrije zorg bij WilgaerdenLeekerweideGroep.

Sprekers

Verslavingsdeskundige, trainer en coach in de verstandelijk gehandicaptenzorg