Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 75,- incl. btw

Inschrijven mogelijk t/m 13 februari 2023

Algemeen

Tijd:      09.30 - 12.30 uur
Specialisme:      Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals die ondersteuning bieden aan mensen met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking.
Deelnamekosten: *      € 75,- voor abonnees van Klik
€ 125,- voor niet-abonnees
Capaciteit:      Maximaal 45 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en certificaat na afloop van het webinar.

 
Zorg en dwang, zeggenschap en wilsbekwaamheid:
Voorkomen van onvrijwillige zorg en omgaan met beslissingen door, voor
en over mensen met een verstandelijke beperking

Bij het toepassen van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, stuit je al snel op het thema wilsbekwaamheid. Want wie bepaalt en beslist er eigenlijk over de zorg? De cliënt zelf, de begeleider of zijn vertegenwoordiger? Of beslis je samen? En hoe ga je om met de begrippen onvrijwillige zorg en ernstig nadeel uit de Wzd? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en die van de cliënt zelf? Deze vragen komen aan de orde tijdens het praktische webinar op dinsdag 14 februari 2023.

Het centrale thema is zeggenschap en wilsbekwaamheid in het kader van de Wet zorg en dwang. Bij het stappenplan uit deze wet bij onvrijwillige zorg, draait het vooral om stap 0: het gesprek om te voorkomen dat je moet ingrijpen in iemands’ zelfbeschikkingsrecht. We kijken naar de taak en verantwoordelijkheid van de begeleider in deze en naar de verschillende vormen van ondersteuning je kunt inzetten ter voorkoming van onvrijwillige zorg. We doen dit zoveel mogelijk aan de hand van jullie eigen praktijkvoorbeelden. Spreker Loes den Dulk maakt duidelijk wat dit betekent in de praktijk en waar de verantwoordelijkheid van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en de cliënt ligt.

Door middel van informatie, discussie, het bespreken van casuïstiek, het bekijken van filmmateriaal en prikkelende stellingen gaan we met het onderwerp aan de slag.

Je krijgt met dit webinar antwoord op de vragen:
Wie beslist over de zorg die de cliënt ontvangt?
Hoe ga je om met het recht op zeggenschap dat soms lijkt te botsen met recht op goede zorg?
Wat is de positie van de (wettelijk) vertegenwoordiger?
Wat is onvrijwillige zorg en wanneer mag je dat toepassen?
Waar ligt jouw verantwoordelijkheid als begeleider, gedragsdeskundige of leidinggevende?

 
Loes den Dulk gaf eerder ook studiedagen en webinars voor Klik over de Wet zorg en dwang.

Ervaringen van deelnemers aan deze eerdere bijeenkomsten:
'Ik bleef geboeid door de afwisseling van werkvormen.'
'Ik kan nu beter onderbouwd kijken naar hoe de wet van invloed is op de locatie en daar mijn zorg op aanpassen.'
'Een prettige manier van wet en praktijk bij elkaar brengen.'
'Ik heb veel dingen gehoord waar we binnen onze organisatie direct mee aan de slag kunnen.'

Programma

09.20 - 09.30 Online ontvangst & registratie
09.30 - 10.45 Introductie op het thema:
Zeggenschap, wilsbekwaamheid en de Wet zorg en dwang
10.45 - 11.00 Pauze
11.00 - 12.15 Vervolg inhoudelijk programma:
Ondersteunen bij beslissingen, onvrijwillige zorg, verzet en ernstig nadeel, bespreken casuïstiek
12.15 - 12.30 Afronding en vragen

Sprekers

Directeur van stichting Raad op Maat