Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 59,-

Inschrijven mogelijk t/m 13 november 2024

Algemeen

Tijd:      09.30 - 12.00 uur
Specialisme:      Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals die ondersteuning bieden aan mensen met autisme, een (ernstige) verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen.
Deelnamekosten: *      € 59,- voor abonnees van Klik
€ 99,- voor niet-abonnees
Capaciteit:      Maximaal 45 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en certificaat na afloop van het webinar.

Emotionele ontwikkeling en mentaliseren voor begeleiders van mensen met complexe gedragsproblemen

Wanneer je mensen met complexe gedragsproblemen, hun begeleidende teams en ouders ondersteunt, kan je ‘emotioneel besmet’ raken door hun emoties en spanningen. Hierdoor staan je eigen stress- en emotieregulatie en je vermogen om te mentaliseren onder druk. Mentaliseren is een basishouding waarbij je met ‘buik en hoofd’ aanvoelt en begrijpt welke betekenis gedrag kan hebben, stilstaat bij wat het met je doet en bij de ademruimte die je nodig hebt om je ‘goed genoeg’ af te stemmen.

In het verdiepende webinar op donderdag 14 november reikt Erik De Belie zorgverleners een veilige basis aan om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te openen. Hij schreef hierover het boek ‘Emotionele ontwikkeling in verbinding. Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen’ en ontwikkelde het reflectiespel MENTEMO.

Tijdens het webinar wordt eerst een kader aangereikt om gedrags- en relationele problemen ontwikkelingsgericht te begrijpen en te benaderen. Daarna wordt mentaliseren als innerlijke dialoog tussen ‘buikgevoel’ en ‘reflecterend hoofd’ voorgesteld en geïllustreerd, met veel oog voor wat begeleiders nodig hebben om te mentaliseren en gedragsdeskundigen om dit proces te coachen. Aan de hand van de vragen uit MENTEMO worden de deelnemers ten slotte uitgenodigd om in kleine groepjes te reflecteren over hun eigen praktijk.

Vanwege de beperkte groepsgrootte is er in het webinar ruimte voor interactie en het bespreken van casuïstiek.

In dit verdiepend webinar van Klik leer je:
Hoe je mensen met complexe problemen helpt bij het reguleren van hun stress en emoties, het aangaan van veilige relaties en het emotioneel begrijpen van zichzelf en anderen;
Omgaan met je eigen stress en emoties tijdens uitdagende situaties en bij oplopende spanningen;
Door te mentaliseren voorkomen dat je in een actie-reactiespiraal verzeilt en vastloopt in gevoelens van angst, machteloosheid en vermoeidheid in complexe begeleidingssituaties;
Basishouding emotionele beschikbaarheid: beter inzicht krijgen in en afstemmen op ondersteuningsbehoeften van ‘pittige’ cliënten.

 
Een leerzame interactieve bijeenkomst via Zoom waarbij de deelnemers uitgenodigd worden om in groepjes te reflecteren over de emotionele ondersteuningsnoden van cliënten, over zichzelf als hulpverlener en over emotionele beschikbaarheid als veilige relationele basis.

Gevraagd wordt om vooraf vragen en casuïstiek in te sturen via evenementen@prelum.nl. Tijdens het webinar wordt de deelnemers de kans geboden om te reflecteren over eigen ervaringen en casuïstiek.

Programma

09.20 - 09.30 Online ontvangst & registratie
09.30 - 10.00 Inleiding: mentaliseren en emotionele ontwikkeling in verbinding
Eerste kennismaking met mentaliseren. Daarna: hoe begrijpen we ‘uitdagende situaties’ aan de hand van een ontwikkelingsdynamisch perspectief (link met basisthema’s SEO-R² en werk van Bruce Perry): toelichting aan de hand van casus Jana, een meisje met een complex trauma en filmpje ‘Mooie contactmomenten’.
10.00 - 10.15 Interactie
Ruimte voor reflecties en verbinding met de eigen praktijk.
10.15 - 10.45 Mentaliseren als ‘innerlijke dialoog’ tussen buikgevoel en reflecterend hoofd
In beeld brengen van het ‘buikgevoel’ (tolerantievenster voor stress en eigen blauwdrukken). Bij uitdagende situaties: luisteren naar de signalen van je lichaam, zoeken naar ademruimte als basis om te reflecteren (waarderend onderzoeken).
10.45 - 11.00 Pauze
11.00 - 11.45 Toepassing op de eigen praktijk: reflectiespel MENTEMO
Voorstelling kader wederzijdse emotionele beschikbaarheid: een combinatie tussen sensitieve responsiviteit, sensitieve structuur, ruimte bieden en mildheid. Aan de hand van vragen uit het reflectiespel mentaliseren de deelnemers in groepjes over wat ze nodig hebben om emotioneel beschikbaar te zijn (of een team hierbij te coachen).

Erik De Belie is beschikbaar voor vragen van en aanwijzingen aan de deelnemers.
11.45 - 12.00 Afronding: wat heb je nodig om dit kader toe te passen?
Na de terugkoppeling en afsluiting van het webinar krijg je een hand-out.

Sprekers