Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 125,-

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd: 09.00 - 17.30 uur
Doelgroep: Iedereen die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt: begeleiders, teamleiders, coaches, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, seksuologen, vaktherapeuten, opleidings- en kwaliteitsmedewerkers.
Deelnamekosten: *   
Niet abonnee
Abonnee van Klik
Student
€ 149
€ 125
€ 75
Aantal deelnemers:    Voorlopig gaan wij er vanuit dat de 1,5 meter maatregel ook dit najaar nog van toepassing is. Tot deze maatregel vervalt is er daarom plaats voor maximaal 100 deelnemers op locatie. Voor online deelname geldt geen limiet.

* Prijzen zijn inclusief BTW en catering. 


50 jaar Klik - kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg:
'Met verbinding maken wij het verschil!'


Doe ook mee aan hét event over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking voor begeleiders en zorgverleners in de verstandelijk gehandicaptensector

Een goede klik hebben, je herkent vast dat gevoel. Want het is zo fijn om écht contact te maken en verbinding te voelen. Dat geldt voor álle mensen, ook met een verstandelijke beperking. Wij noemen dat het 'klik-gevoel'. En met die ‘klik’ kun jij het verschil maken om jouw cliënten beter te ondersteunen. 

Inmiddels is het alweer 50 jaar de missie van Klik om begeleiders en zorgmedewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg te voorzien van nuttige kennis en vaardigheden waarmee je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij je cliënten.

Met dit jubileumcongres zoomen we daarom in op die verbinding, waarbij we de kennis vertalen naar jouw praktijk als zorgverlener. Met lezingen, theater en workshops leer je hoe je een zo mooi mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk maakt.

✔ Leer hoe jij met verbinding het verschil kunt maken voor je cliënten tijdens hét event over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking
✔ Een praktijkgericht, inspirerend, feestelijk en interactief congres
✔ Speciaal voor begeleiders en zorgverleners in de verstandelijk gehandicaptensector
✔ Kies zelf voor deelname op locatie (Amersfoort, let op: beperkt plaats) of deelname online
✔ Een vakinhoudelijk feestje dat je niet wil missen!


Wil jij graag op locatie aanwezig zijn? Wacht dan niet te lang met inschrijven. Omdat we voorlopig nog rekening houden met de 1,5 meter-maatregel, geldt er beperkt plek bij de Prodent Fabriek in Amersfoort. 

Wil jij liever online deelnemen aan het Klik jubileumcongres? Klik dan hier!


Programma

09.00 - 09.30    Ontvangst & registratie
09.30 - 10.00    Plenaire opening
Veranderingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg | Lot de Swart, dagvoorzitter
10.00 - 10.45    Plenaire lezing
Verbinden zonder voorwaarden - Kijk in de spiegel | Karel De Corte
10.45 - 11.15    Pauze
11.15 - 12.15    Plenaire workshop
Met verbinding het verschil maken, ook bij complexe problemen | Mieke Janssens & Rob Marinus
12.15 - 13.15    Lunchpauze
13.15 - 14.15    Workshopronde 1
●  Gezondheidsproblemen: een puzzel | Monique Doeswijk-van der Wolf
●  Positieve ontwikkeling van seksualiteit | Welmoed Visser
●  Onbegrepen gedrag: wat is het probleem? | Margreet Pereboom
14.15 - 14.45    Pauze
14.45 - 15.45    Workshopronde 2
●  Autisme en structuur | Hilde Zevenbergen
●  Ervaringsdeskundigheid inzetten en omgaan met ervaringsdeskundigheid | Jacqueline Moelands, Idman Nur & Milan Dorreboom
●  Mogen kiezen: de dilemma's bij eigen regie | Marjolijn Heerings & Erna Scholtes
15.45 - 16.00    Zaalwisseling
16.00 - 16.45    Plenaire afsluiting
Wie van de drie? Aandacht begeleider, cliënt en verwant in balans | Hans van Dartel, Loes den Dulk & Chiel Egberts
16.45 - 17.30    Afsluitende borrel

 

Inhoud

Plenaire opening | Veranderingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Inleiding met de geschiedenis van de gehandicaptenzorg (waar komen we vandaan), ontwikkeling cliënt/ode aan de begeleider. Sketches Raad op Maat over de veranderde zorg uitgebeeld in drie scenes van de interactie tussen cliënt en begeleider.

1 oktober 2021
Plenaire lezing | Verbinden zonder voorwaarden - Kijk in de spiegel

Maken we echt verbinding met de cliënt of verbinden we voorwaarden aan het contact? 'Aangeleerd gedrag' is een bekende term in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die graag hun ondersteuners behagen. Karel de Corte is niet alleen bekend om zijn praktische en mensgerichte benadering van mensen met Downsyndroom, maar houdt zorgverleners ook graag een spiegel voor. Vanuit Gentle Teaching legt hij de verstandelijk gehandicaptenzorg langs de meetlat: zijn wij wel echt zo mensgericht bezig of werken we volgens een voor-wat-hoort-wat- principe?

1 oktober 2021
Plenaire workshop | Met verbinding het verschil maken, ook bij complexe problemen

Sketches en inspiratie voor begeleiders over hoe je met verbinding het verschil maakt: met de cliënt, met je collega's. Mieke weet door haar jarenlange teamcoaching in de gehandicaptenzorg wat de kwaliteiten en valkuilen zijn in de interactie met cliënten en bij het samenwerken in teams. En geeft praktische handvaten in de begeleiding bij mensen met complexe problemen en zowel een verstandelijke als psychische beperking. 

1 oktober 2021
Workshop 1.1 | Gezondheidsproblemen: een puzzel

Het herkennen van gezondheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking is vaak puzzelen. Arts Monique Doeswijk-van der Wolf neemt je mee in de zoektocht die zij dagelijks tegenkomt en waar begeleiders tegenaan lopen. Met een interactieve quiz leer je over veelvoorkomende klachten en het herkennen van kwalen bij cliënten.

1 oktober 2021
Workshop 1.2 | Positieve ontwikkeling van seksualiteit

Hoewel het voor steeds meer begeleiders een onderwerp is als vele andere in het werk, roept seksualiteit vaak nog gevoelens op van gene of zelfs afkeer. En komt het onderwerp pas aan bod als er problemen spelen bij cliënten op seksueel gebied. Seksuologen Daphne Kemner en Welmoed Visser delen hun ervaringen met een positieve benadering van de seksuele ontwikkeling van cliënten. Met hun openhartigheid stimuleren ze je om zelf als begeleider gemakkelijker om te gaan met de seksualiteit van cliënten en hen te helpen dit op een positieve manier te beleven en zo juist problemen te voorkomen.

1 oktober 2021
Workshop 1.3 | Onbegrepen gedrag: wat is het probleem?

Voor het omgaan met 'probleemgedrag' bij mensen met een verstandelijke beperking zijn er door de jaren heen verschillende methodes ontwikkeld. Margreet Pereboom werkte als begeleider met Triple-C nog voor het een methode werd, en vertelt over de basis in het kijken naar probleemgedrag aan de hand van casuïstiek. Zo complex als de situatie kan zijn, zo ingewikkeld als methodes kunnen lijken, in haar coaching gaat het om de persoonlijke benadering en heeft zij vooral oog voor de kracht van de begeleider en de cliënt.

1 oktober 2021
Workshop 2.1 | Autisme en structuur

Hoe help je mensen met een verstandelijke beperking en autisme greep te krijgen op hun leven en bied je hen structuur? Hilde Zevenbergen vertelt aan de hand van verschillende casuïstiek hoe je met een goed gebruik van hulpmiddelen cliënten structuur en overzicht geeft.

1 oktober 2021
Workshop 2.2 | Ervaringsdeskundigheid inzetten en omgaan met ervaringsdeskundigheid

Op steeds meer plekken in de zorg werken mensen met een verstandelijke beperking als ervaringsdeskundige. Wat de waarde hiervan is en hoe dit werkt maken ervaringsdeskundigen van belangenorganisatie LFB duidelijk. Hoe zet je ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking in, en trek je hierin samen op, zowel als professional, als als organisatie.

1 oktober 2021
Workshop 2.3 | Mogen kiezen: de dilemma's bij eigen regie

Waar wringt het in de relatie tussen ouder, begeleider en verwant? Wanneer kom je te dichtbij, hoe ervaart ieder dat vanuit zijn perspectief? Marjolijn Heerings en Erna Scholtes, beiden betrokken bij onderzoek naar de tool ‘Als je het ons vraagt’, spraken met cliënten, verwanten en medewerkers van onder andere Pameijer over de dilemma's in de zorgrelatie. De bevindingen zijn verbeeld in films over de dilemma’s vanuit het perspectief van cliënten, naasten en zorgprofessionals. In deze workshop leer je reflecteren op deze dilemma’s vanuit die verschillende perspectieven, aan de hand van de films die het onderzoek heeft opgeleverd.

1 oktober 2021
Plenaire afsluiting | Wie van de drie?

Aandacht begeleider, cliënt en verwant in balans.
We komen terug bij de rode draad van de dag: hoe houd je in de zorg de focus op waar het echt om gaat? Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking is een balanceeract tussen de belangen van de cliënt, verwanten en de zorgverlener. Wat doe je als teams onder druk staan door onderbezetting en verzuim, en er zorgen bij ouders en cliënten zijn over de kwaliteit van zorg? Waarvoor ben je als begeleider verantwoordelijk en hoe verdeel je je aandacht? Ethicus Hans van Dartel, orthopedagoog Chiel Egbert en teamcoach Mieke Janssens laten samen met Loes den Dulk en acteurs van de RaadMaatjes zien hoe je omgaat met de dilemma's die dit met zich meebrengt. Live tekenaar Auke Herrema vat deze in zijn bekende cartoons samen.

1 oktober 2021

Sprekers

Trainingsbureau Concrete Coaching
Arts verstandelijke gehandicapten (AVG)
Orthopedagoog-seksuoloog NVVS SH
Coach en begeleider ASVZ, CCE en Triple-C
Ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundige
Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
Directeur van stichting Raad op Maat

Locatie

Prodentfabriek
Oude Fabriekstraat 20
3812 NR Amersfoort

Route plannen