Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 0,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:      10.00 - 11.00 uur
Specialisme:      Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.
Deelnamekosten:      Deelname aan dit webinar is gratis.

 
Gentle Teaching
Onvoorwaardelijk verbinden met mensen met een verstandelijke beperking,
ook bij complex gedrag

Wat doe je als het contact met mensen met een verstandelijke beperking moeizaam loopt? Karel De Corte geeft in dit gratis webinar op vrijdag 16 september uitleg over de benaderingswijze Gentle Teaching. Vanuit de moraliteit van verbondenheid in hulpverlening en opvoeding maakt hij duidelijk dat je altijd moet kijken naar de angst en de kwetsbaarheid die onder complex gedrag zitten. De kracht van verbinding is een efficiënte en duurzame manier om die angst te verkleinen, en dus het gedrag te beïnvloeden.

Je krijgt in dit gratis webinar van Klik antwoord op de vragen:
Wat is Gentle Teaching?
Hoe werk je echt mensgericht vanuit deze benadering?
Wat is de moraliteit van verbondenheid?
Kan een andere blik als begeleider helpen om een vastgelopen situatie om te buigen?

 
Een leerzame bijeenkomst via Zoom met filmpjes en ruimte voor interactie. Gevraagd wordt om vooraf ook vragen in te sturen.

Er wordt een opname van het webinar gemaakt. Deze zal binnen enkele weken na afloop van het webinar gratis terug te kijken zijn via www.klik.org/webinars

Programma

10.00 tot 10.55 uur | Inhoudelijk programma
Aan de hand van een helder theoretisch kader en praktische voorbeelden verkennen we de benadering Gentle Teaching in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Uitleg over de moraliteit van verbondenheid: zijn wij wel echt zo mensgericht bezig of werken we volgens een voor-wat-hoort-wat-principe?

10.55 tot 11.00 uur | Afsluiting
In een interactief rondje krijgen deelnemers de kans om hun meest prangende vragen en bedenkingen te delen.

Sprekers