Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 99,-

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Dit jaar is een overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang (Wzd). Wat houden de begrippen onvrijwillige zorg en ernstig nadeel uit deze wet in? Hoe pas je de Wzd toe in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Het webinar 'Zorg en dwang in de gehandicaptenzorg' van Klik op donderdag 29 oktober helpt je hierbij. Schrijf je nu in!

Wanneer mag je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk beslissingen overnemen en mensen behoeden voor gevaar of problemen? Waar ligt de grens tussen eigen regie en ingrijpen? Wat is je verantwoordelijkheid als zorgverlener?

In de Wet zorg en dwang is hiervoor een stappenplan beschreven, dat we in het webinar van 29 oktober aan de hand van verschillende voorbeelden doorlopen. In twee sessies van 1,5 uur met tussendoor huiswerkopdrachten aan de hand van eigen casuïstiek, behandelen we de gevolgen van de Wzd voor jouw werk.

Een interactieve bijeenkomst via Zoom met films, casusbesprekingen en veel ruimte voor vragen. Daarnaast wordt aan alle deelnemers gevraagd om voorafgaand casuïstiek in te sturen. Kortom, een praktisch en interactief webinar dat je niet wilt missen! 

Het webinar wordt verzorgd door Loes den Dulk. Op 11 september geeft zij ook een studiedag over het thema Zorg en dwang in Utrecht. Ervaringen van eerdere deelnemers:

'Ik bleef geboeid door de afwisseling van werkvormen'

'Een prettige manier van wet en praktijk bij elkaar brengen'

'Ik kan nu beter onderbouwd kijken naar hoe deze wet van invloed is op de locatie en daar mijn zorg op aanpassen'

Specialisme
Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Kosten
€ 99,- voor abonnees van Klik en € 149,- voor niet-abonnees.
Prijzen zijn exclusief btw en inclusief cursusmateriaal.

Programma

Deel 1 | Donderdag 29 oktober 2020
Ochtendsessie 09.30 tot 11.00 uur
Inleiding over zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking: uitleg over het zelfbeschikkingsrecht, hoe dit zit bij vertegenwoordiging en wat eigenlijk goede zorg is. Filmpjes van sketches maken duidelijk wat wilsbekwaamheid en onvrijwillige zorg inhoudt. Er is tussendoor ruimte voor vragen en je krijgt een huiswerkopdracht voor de middagsessie, om het geleerde toe te passen op een situatie uit je eigen werk.

Deel 2 | Donderdag 29 oktober 2020
Huiswerkopdracht en lunchpauze 11.00 tot 13.30 uur
Met een vragenlijst doorloop je eigen casuïstiek en kijk je hoe de Wzd van toepassing is, of er sprake is van verzet en er alternatieve oplossingen zijn.

Deel 3 | Donderdag 29 oktober 2020
Middagsessie 13.30 tot 15.00 uur
Terugkoppeling van de huiswerkopdracht. Beantwoording van vragen hierover van deelnemers en casusbespreking in groepen: wanneer is er sprake van ernstig nadeel? Hoe voer je het gesprek met de cliënt of de vertegenwoordiger als iemand wilsonbekwaam ter zake is? Je volgt het stappenplan bij de zoektocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg en de afbouw hiervan. Aan de hand van films met sketches krijg je verdere uitleg over en een samenvatting van de toepassing van de Wet zorg en dwang.

Na de terugkoppeling en afsluiting van het webinar ontvang je een hand-out en samenvattend artikel.

Sprekers

Directeur van stichting Raad op Maat

Locatie

Online via Zoom

Route plannen