Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 0,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:    10.00 - 11.30 uur
Specialisme:    Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.
Deelnamekosten:    Deelname aan dit webinar is gratis voor de doelgroep.
 

In een gratis webinar van Klik gaat docent Wilfried Peeters in op hoe probleemgedrag bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking begrepen kan worden vanuit de specifieke manier waarop zij prikkels en informatie verwerken. Wat betekent dit voor jouw aanpak? Welke patronen kun je herkennen en hoe buig je een vastgelopen situatie om?

Mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met autisme kunnen bij ontregeling heftig probleemgedrag vertonen: anderen aanvallen, zichzelf tot bloedens toe bijten, urenlang ontroostbaar huilen of gillen, enzovoorts. Als begeleider kun je je dan machteloos, bang, verbijsterd en soms zelfs boos voelen.

Hoe ga je als begeleider of zorgverlener goed om met dit soort gedrag? Klassiek psychiatrische labels zoals depressie, gedragsstoornis, angststoornis of dwangstoornis (OCD) zijn hierbij weinig helpend. Wat veel meer handvatten voor de praktijk oplevert, is een goed inzicht in de unieke manier waarop deze mensen de wereld ervaren. De rode draad is dat mensen met een verstandelijke beperking én autisme zich richten op het steeds opnieuw oproepen van telkens dezelfde favoriete zintuigelijke gewaarwordingen.

Je krijgt met dit webinar antwoord op de vragen:
●   Hoe beleven mensen met autisme en een matige tot ernstige verstandelijke beperking hun leefwereld: wat zien, ervaren en begrijpen zij anders dan andere mensen?
●   Op welke manier ontstaat er probleemgedrag als de leef- en leeromgeving niet goed is afgestemd op hun specifieke prikkel- en informatieverwerking?
●   Welke terugkerende patronen van probleemgedrag zijn herkenbaar bij deze mensen?
●   Op welke manier raken begeleiders of ouders vaak zelf mee verstrikt in dit probleemgedrag?
●   Wat kan je als begeleider doen om een vastgelopen situatie om te buigen?

 
Je kunt een leerzame bijeenkomst via Zoom verwachten, met filmpjes en ruimte voor interactie. We vragen je ook om vooraf ook vragen in te sturen.

Cadeautje van Klik
Omdat Klik in oktober 50 jaar bestaat, is deelname aan dit webinar gratis voor alle zorgverleners, begeleiders en managers voor wie dit webinar interessant is! Er zijn 3.000 plaatsen beschikbaar.

Programma

Ochtendsessie | 10.00 tot 10.30 uur
Aan de hand van theorie én praktische voorbeelden verkennen we het thema probleemgedrag bij mensen met autisme en een (matige tot ernstige) verstandelijke beperking. Welke rol speelt hun andere zintuiglijke gevoeligheid, verminderde sociale aandacht en detailgerichte waarneming in het ontstaan van probleemgedrag?

Interactie | 10.30 tot 10.45 uur
Korte filmpjes om de geschetste patronen van probleemgedrag te verduidelijken. Deelnemers kunnen hierop in de chat reageren en Wilfried benoemt welke benaderingen je zou kunnen inzetten.

Vervolg ochtendsessie | 10.45 tot 11.15 uur
Uitleg over probleemgedrag dat ontstaat als een gevolg van het ontbreken van theory of mind, een sterke herhalingsdrang en/of een verzwakte zelfregulatie bij verstandelijk beperkte mensen met autisme. Hoe kunnen begeleiders dit begrijpen, voorkomen of aanpakken?

Afsluiting en vragen | 11.15 tot 11.30 uur
Wilfried gaat in de afsluiting in op vragen die vooraf of via de chat zijn gesteld door de deelnemers, over het ombuigen van probleemgedrag bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Met tot slot nog aandacht voor wat heftig probleemgedrag doet met jou als begeleider en wat je nodig hebt om dit te kunnen hanteren.

Na de terugkoppeling en afsluiting van het webinar ontvang je een hand-out en een artikel over probleemgedrag bij matig tot ernstig verstandelijk beperkte mensen met autisme.

Sprekers

Psycholoog in de autismehulpverlening