Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu
VOL

Vanaf € 199,-

De cursus is vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:    09.30 - 16.00 uur
Specialisme:    Zorgverantwoordelijken, begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Deelnamekosten: *    € 199,- voor abonnees van Klik
€ 249,- voor niet-abonnees
Aantal deelnemers:    Maximaal 30 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn inclusief BTW, catering en cursusmateriaal. 


Wanneer mag je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk beslissingen overnemen en mensen behoeden voor gevaar of problemen? Waar ligt de grens tussen eigen regie en ingrijpen? Wat is je verantwoordelijkheid als zorgverlener? Leer hierover in de studiedag Zorg en dwang op 24 juni. Schrijf je nu in!

Het ontbreekt momenteel nog aan echte praktische kennis en goede scholing over het toepassen van de Wet zorg en dwang (Wzd), zo constateerde recent de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hoe herken je onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking, ook in ogenschijnlijk kleine dingen? En hoe werk je aan de bedoeling van de Wzd: het voorkomen van vrijheidsbeperking bij cliënten met een verstandelijke beperking? Docent Loes den Dulk leert je hierover op de Klik studiedag van 24 juni aan de hand van het stappenplan en de begrippen onvrijwillige zorg, verzet en ernstig nadeel uit de Wet zorg en dwang.

In deze Klik studiedag behandelen we het recht op vrijheid, ook in het kader van de Wet zorg en dwang. Door middel van informatie, discussie, het bespreken van eigen casuïstiek, prikkelende stellingen en met de inzet van een trainingsacteur gaan we met het onderwerp aan de slag. Gevraagd wordt om vooraf ook casuïstiek in te sturen.

Tijdens deze studiedag krijg je antwoord op de volgende vragen:
✔   Wat is onvrijwillige zorg en wanneer mag je dat toepassen volgens de Wzd?
✔   Hoe ga je om met het recht op zeggenschap dat soms lijkt te botsen met het recht op goede zorg?
✔   Hoe vind je het juiste evenwicht tussen je met de cliënt bemoeien en hem zijn zeggenschap laten?
✔   Waar ligt dan jouw verantwoordelijkheid als begeleider, gedragsdeskundige, leidinggevende?
✔   Hoe werk je goed samen met vertegenwoordigers?
   
Ervaringen van eerdere deelnemers:
'Ik bleef geboeid door de afwisseling van werkvormen.'
'Een prettige manier van wet en praktijk bij elkaar brengen.'
'Ik kan nu beter onderbouwd kijken naar hoe deze wet van invloed is op de locatie
en daar mijn zorg op aanpassen.'

Programma

09.30 - 10.00     Ontvangst en registratie
10.00 - 11.00     Welkom en introductie op het thema
Wat is goede zorg en wat is onvrijwillige zorg? Sketches en informatie over wilsbekwaamheid, zeggenschap en de Wet Zorg en Dwang
11.00 - 11.15     Ochtendpauze
11.15 - 11.45     Hoe verhoudt zich het recht op zeggenschap tot het recht op goede zorg? Uitleg over het zelfbeschikkingsrecht, hoe dit zit bij vertegenwoordiging en wat eigenlijk goede zorg is
11.45 - 12.30     Toelichting op het stappenplan in de Wet Zorg en Dwang
12.30 - 13.30     Lunchpauze
13.30 - 14.45     Het bespreken van casuïstiek/ervaringen van deelnemers rond zeggenschap en onvrijwillige zorg. Wanneer is er sprake van ernstig nadeel? Je volgt het stappenplan bij de zoektocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg en de afbouw hiervan
14.45 - 15.00     Middagpauze
15.00 - 15.45     Verantwoordelijkheid zorgverleners en samenwerken met familie. Hoe voer je het gesprek met de cliënt of de vertegenwoordiger als iemand wilsonbekwaam ter zake is?
15.45 - 16.00     Laatste vragen en afronding

Sprekers

Directeur van stichting Raad op Maat

Locatie

Anafora
Uilenboslaan 1
3451 GB Vleuten

Route plannen