Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu
VOL

Vanaf € 49,-

De cursus is vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Algemeen

Tijd:    09.30 - 12.00 uur
Specialisme:    Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals die ondersteuning bieden aan mensen met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking.
Deelnamekosten:    € 49,- voor abonnees van Klik
€ 75,- voor niet-abonnees 
Deelnemers:    Maximaal 45 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn inclusief BTW en inclusief cursusmateriaal. 

 
Probleemgedrag bij mensen met autisme en verstandelijke beperking:
Een houvast voor begeleiders

Verstandelijk beperkte mensen met autisme kunnen bij ontregeling heftig probleemgedrag vertonen, zoals anderen aanvallen, zichzelf tot bloedens toe bijten of urenlang ontroostbaar huilen of gillen. Dat kan gevoelens van machteloosheid, angst, verbijstering en soms woede opwekken bij begeleiders.

Eerder gaf psycholoog Wilfried Peeters hierover een gratis webinar voor Klik, waarin hij inzicht gaf in de eigenaardige manier waarop deze mensen de wereld ervaren. Hij gaf de deelnemers ook praktische handvatten voor de aanpak van probleemgedrag. Die inzichten haalde Wilfried de afgelopen dertig jaar uit zijn werk in de autismehulpverlening en beschreef hij in zijn boek ‘Autisme en probleemgedrag: naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving’.

In een verdiepende online sessie waarbij er meer ruimte voor interactie zal zijn, bespreekt Wilfried verder hoe je omgaat met dit probleemgedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Hij gaat specifiek in op hoe begeleiders het soms moeilijk verstaanbare gedrag van deze mensen beter kunnen begrijpen. Én hoe ze door hun eigen communicatie en interactiepatronen aan te passen hierin veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Veel aandacht gaat daarbij naar wat begeleiders nodig hebben om ook in moeilijke en soms bedreigende omstandigheden toch de rust te bewaren en zich te blijven verplaatsen in de moeilijk toegankelijke belevingswereld van deze mensen.

In dit webinar leer je:
✔   een bruikbare methode om probleemgedrag te begrijpen vanuit het perspectief van de persoon met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking;
✔   een communicatie- en interactiestijl ontwikkelen die beter afgestemd is op de noden en gevoeligheden van deze mensen;
✔   de impact van probleemgedrag op je eigen beleving van en relatie met de cliënt herkennen;
✔   rekening houden met je eigen stressniveau bij confrontatie met ernstig probleemgedrag.

 
Het wordt een leerzame interactieve bijeenkomst via Zoom met leuke filmpjes en interessante casuïstiekbespreking in groepjes. 

30683997_m.jpg

Programma

1. Begrijpen | 09.30 tot 10.00 uur
Mensen met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking hebben goede redenen voor probleemgedrag. Onze eerste taak is achterhalen wat die ‘goede redenen’ zijn: anders verglijdt de aanpak onvermijdelijk naar gedragsbeheersing zonder enig inzicht in de onderliggende behoeftes en oorzaken. Er wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe begeleiders een werkmodel kunnen opstellen om de redenen voor probleemgedrag in kaart te brengen. Zo ontstaat er in een team een gedeelde visie op en een beter inzicht in de factoren die het probleemgedrag veroorzaken, versterken of in stand houden.

Interactie en nabespreking | 10.00 tot 10.30 uur
In groepjes wordt het opstellen van een werkmodel geoefend. Wilfried licht nadien valkuilen en moeilijkheden toe en geeft tips om deze methode vlotter in de dagelijkse teamwerking te toe te passen.

2. Van begrijpen naar handelen | 10.30 tot 10.45 uur
Begrijpen waarom een persoon met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking probleemgedrag stelt is noodzakelijk, maar lost het probleem niet op. De volgende stap is om die inzichten vertalen in concrete interventies: wat gaan we nu doen? Aan de hand van een eenvoudig stappenplan wordt toegelicht hoe het werkmodel kan worden omgezet in een concreet plan van aanpak.

Pauze | 10.45 tot 11.00 uur

3. Handelen: de begeleider als hefboom tot verandering | 11.00 tot 11.20 uur
De manier waarop begeleiders communiceren en in interactie gaan met de cliënt kan probleemgedrag zowel uitlokken/versterken als voorkomen of verminderen. Wilfried geeft praktische opdrachten mee om de eigen communicatie- en interactiestijl beter af te stemmen op de behoeften en gevoeligheden van de cliënt. Zodat die niet lang een bron van stress is, maar net een hefboom om gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van filmfragmenten.

Interactie en nabespreking | 11.20 tot 11.40 uur
In groepjes reflecteren de deelnemers met ieder een andere casus over hun communicatie en interactie. Wilfried is beschikbaar voor vragen van en aanwijzingen aan de deelnemers.

4. Ondersteuning: wat hebben begeleiders nodig? | 11.40 tot 12.00 uur
Heftig probleemgedrag wekt vaak intense gevoelens op bij begeleiders. Wilfried bespreekt wat je nodig hebt om dit te kunnen hanteren. Tot slot gaat hij in op vragen uit de casuïstiekbespreking over het ombuigen van probleemgedrag bij mensen met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking.

Na de terugkoppeling en afsluiting van het webinar ontvang je de hand-outs van de presentatie.

Sprekers

Psycholoog in de autismehulpverlening