Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Marjolijn Heerings,

Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

Marjolijn Heerings is onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de zorgrelatie in de langdurige zorg en ethische dilemma’s bij eigen regie, zelfredzaamheid en participatie van cliënten. Cliënten en naasten kunnen ook last hebben van de manier waarop begeleiders en organisaties deze waarden in de praktijk brengen. Om in teams, met cliënten en met naasten in gesprek te gaan over deze dilemma’s is de methode ‘Als je het ons vraagt’ ontwikkeld. Zie ook: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/methodiek-zorgrelatie/als-je-het-ons-vraagt. Deze methode ondersteund begeleiders, professionals en naasten te reflecteren op waarden als eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Co-creatie is ook een onderdeel van de methode, zodat reflectie ook tot concrete verbeteringen leidt. Deze methode past ook goed bij de nieuwe weg die de gehandicapten sector is ingeslagen als het gaat om verantwoorden: meer nadruk op inspraak, reflectie, leren en verbeteren.

Terug naar het evenement