Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Erna Scholtes,

Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

Erna Scholtes is onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was zij wetenschappelijk secretaris van de Commissie van Deskundigen van VGN. Tien jaar geleden verzette de sector gehandicaptenzorg zich tegen het gebruik van de CQ-index als verantwoordingsinstrument. Voor de stem van de individuele cliënt was daarin geen plaats. VGN nodigde de sector uit om te komen met instrumenten die wél gericht waren op het in kaart brengen van de ervaringen en wensen van cliënten. Vanuit het veld dus. Een Commissie van Deskundigen kreeg de opdracht de kwaliteit van de instrumenten te beoordelen, te bewaken en te bevorderen, jaarlijks leidend tot de zogenaamde Waaier Cliëntervaring. Als secretaris van deze commissie maakte Erna van nabij mee hoe de ontwikkeling van die instrumenten zich voltrok. Welke thema’s, het samenspel tussen kwantitatieve en kwalitatieve informatie, wat vergt toepassing door de begeleiders? Steeds vanuit de ambitie om zoveel mogelijk recht te doen aan de stem en de stemming van cliënten. Erna is nu betrokken bij de volgende fase in de ontwikkeling van de methode ‘Als je het ons vraagt’.

Terug naar het evenement