Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zweedse banden aan banden

24 september 2008 Door de redactie Geen reacties
De Inspectie voor de gezondheidszorg gaat strenger toezien op het gebruik van Zweedse banden en andere middelen waarmee mensen worden vastgezet.

Ondanks herhaalde waarschuwingen constateert de Inspectie ‘dat nog steeds (dodelijke) calamiteiten met onrustbanden voorkomen terwijl veel van deze ongevallen te vermijden waren geweest.’ Er is een circulaire rondgestuurd waarin instellingen worden opgeroepen om maatregelen te nemen.

Belangrijke oorzaken van ongevallen zijn:

  • geen consistent beleid
  • onbekwaamheid van personeel
  • het ontbreken van kennis over het materiaal en een goede handleiding

Volgens de Inspectie zien zorgverleners onrustbanden als een hulpmiddel om gevaar te voorkomen, maar zien ze niet het gevaar van het hulpmiddel zelf. Met de campagne Zorg voor vrijheid (www.zorgvoorvrijheid.nl) probeert de Inspectie zorgverleners te stimuleren meer gebruik te maken van andere maatregelen die minder ingrijpend zijn. ‘Onrustbanden horen pas toegepast te worden als alle andere alternatieven goed zijn afgewogen.’
Het afgelopen jaar zijn vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg twee calamiteiten met Zweedse banden gemeld. (vier in verpleeg- en verzorgingshuizen en twee in algemene ziekenhuizen).

In de circulaire wijst de Inspectie nog op een aantal andere pijnpunten:

  • personeel weet te weinig van veilig fixeren
  • medewerkers weten niet waar ze in geval van nood een schaar of mes kunnen vinden om de band los te knippen of snijden
  • het gebruik van Zweedse banden wordt ‘onvoldoende kritisch geëvalueerd’

De Inspectie wijst erop dat voordat iemand gefixeerd wordt, alle alternatieven moeten zijn afgewogen. ‘Zorgverleners die niet geschoold zijn in het toepassen van vrijheidsbeperking met onrustbanden, mogen deze handeling niet uitvoeren.’

De Inspectie gaat strenger letten op deze regels, en ‘bij nieuwe calamiteiten steeds nagaan of ze tuchtrechtelijke stappen tegen de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in gang moet zetten.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!