Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgvraag sterk gegroeid

8 februari 2010 Door de redactie Geen reacties

De afgelopen jaren is de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten sterk gegroeid. Het Sociaal en cultureel planbureau heeft, mede op verzoek van het ministerie van Vws, het aantal verstandelijk gehandicapten die zorg vragen in kaart gebracht. Een volgende maand te verschijnen rapport doet daar verslag van.

Uit de inventarisatie van het Scp blijkt dat de vraag naar verstandelijk gehandicaptenzorg de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 9% per jaar is toegenomen. Wat die groei veroorzaakt, kon niet duidelijk worden vastgesteld.

'De vaak genoemde toestroom van jongeren blijkt een belangrijke maar geen volledige verklaring voor de groei van de vraag naar, en het gebruik van, Vg zorg.' Ook instroom van ouderen, en de langere levensverwachting van bestaande gebruikers, verklaren een substantieel deel van de groei. Bijna de helft daarvan komt door de groei in langdurig verblijf. Meer begeleiding was verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale groei, maar het is de snelste groeier.

Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van verstandelijk gehandicaptenzorg 1998-2008. Wordt op 10 maart gepubliceerd, zie www.scp.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!