Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgverzekeraars vragen uitstel Wet langdurige zorg

15 april 2014 Door de redactie Geen reacties

De zorgverzekeraars pleiten ervoor de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de overheveling van de langdurige geestelijke gezondheidszorg en de extramurale behandeling van volwassenen en kinderen met een zintuigelijke beperking uit te stellen tot 1 januari 2016. De zorgverzekeraars vinden het niet verantwoord om alle veranderingen tegelijk door te voeren, gezien de omvang en de opeenstapeling van veranderingen in de langdurige zorg en de risico's voor zorg aan cliënten die dit met zich meebrengt.

Voorgaan
Dat de wijkverpleging onderdeel wordt van de Zorgverzekeringswet, vormt, samen met de nieuwe Wmo, het fundament voor de (langdurige) zorg en ondersteuning thuis. Deze twee zaken zouden voor moeten gaan, schrijft voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de vaste kamercommissie van Volksgezondheid, welzijn en sport.

Tempo
De zorgverzekeraars maken zich grote zorgen over het tempo, de gelijktijdigheid en de omvang van de hervormingen. De veranderingen voor de zorg voor kwetsbare ouderen, ernstig zieke kinderen of mensen met langdurige psychische problematiek vragen om grote zorgvuldigheid. De zorgverzekeraars zien ook grote risico's in het overheidsplan om zorgverzekeraars te snel verantwoordelijk te stellen voor de wijkverpleging, de langdurige geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor zintuigelijk gehandicapten.

Eerlijk en duidelijk
Ook vragen de zorgverzekeraars om een intensieve en langlopende campagne, die alle betrokkenen eerlijk en duidelijk informeert over álle consequenties van de veranderingen, dus ook over het feit dat ze met forse bezuinigingen gepaard gaan.

Lees de brief op de site van Zorgverzekeraars Nederland

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!