Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgrelatie belangrijker dan emotionele band

1 mei 2012 Door de redactie Geen reacties

Gemiddeld heeft een cliënt met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen van 's Heerenloo vijf niet professionele en vijftien professionele contactpersonen. Van de niet professionele betreft het in 80 procent van de gevallen familie, waarbij ouders het vaakst contact hebben. Mensen met meer zintuigelijke en communicatieve mogelijkheden hebben meer contactpersonen, en ze hebben ook vaker contact met hen.

Wie ouder wordt, vereenzaamt: hoe ouder, hoe minder contactpersonen. Hetzelfde geldt voor mensen die lang in een instelling wonen. De gegevens komen uit een onderzoek van de Vrije universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, onder 205 cliënten van landelijke zorgorganisatie 's Heerenloo. Alleen mensen voor wie wettelijke vertegenwoordigers toestemming gaven, zijn in het onderzoek betrokken.

Aan begeleiders is gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 een cijfer te geven aan hun contact met de cliënt. Onderverdeeld in praktisch-instrumenteel (zorg) en sociaal-emotioneel: (de emotionele band). 1.565 professionals vulden het enquêteformulier in (85% van de begeleiders die het formulier kregen toegestuurd). Het merendeel waardeert de zorgrelatie met hun cliënten hoger dan hun sociale en emotionele betrokkenheid.

Is meer beter?
Onderzoekster Aafka Kamstra meldt dat het onderzoek vragen oproept over hoe een instelling aankijkt tegen de sociale contacten van mensen met ernstig meervoudige beperkingen. "Wat vinden we belangrijk: veel verschillende contactpersonen, of weinig contactpersonen die een stevige emotionele band aangaan met de persoon? Anders gezegd: Is meer altijd beter? En: wie is verantwoordelijk voor dit proces? Kan het als onderdeel van de professionele zorg gezien worden, of ligt deze taak bij de familie?" De wetenschappers willen in een vervolgonderzoek proberen antwoord op deze vragen te vinden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!