Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgplan met cliënt bespreken

20 oktober 2008 Door de redactie Geen reacties
Aanbieders van langdurige zorg moeten in de toekomst met elke nieuwe cliënt de doelen van de zorgverlening bespreken. In dit gesprek moet ook aan de orde komen hoe die doelen bereikt kunnen worden. Zo’n gesprek maakt voor de cliënt duidelijk welke zorg en ondersteuning hij kan verwachten van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder legt de uitkomst van de bespreking vast in het zorgplan. Dit staat in het Besluit zorgplanbespreking Awbz-zorg van staatssecretaris Bussemaker. De meeste zorgaanbieders werken al met zorgplannen. Alleen betrekken zij de cliënt te weinig bij de invulling ervan. Inspraak van de cliënt is steeds meer nodig, zeker met het oog op de komende veranderingen in de financiering van de zorg (waarbij instellingen hun geld krijgen op basis van de zorgzwaarte van hun cliënten).
Het Besluit zorgplanbespreking Awbz-zorggeldt alleen voor mensen die langer dan 3 maanden Awbz-zorg ontvangen. Hulp op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke verzorging, valt niet onder het besluit. Meer informatie op www.minvws.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!