Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid

21 november 2018 Door de redactie Geen reacties

Hoe kunnen werkgevers en werknemers er sámen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? In 26 zorgorganisaties in Noord-Brabant en Oost-Nederland, liepen hiervoor twee projecten voor zowel werkgevers als werknemers. De organisaties delen hun resultaten in een boek dat 1 november is gepresenteerd tijdens de conferentie Wendbaar aan het werk in het Gelredome Arnhem.

Wendbaar aan het werk. Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn is een project, van de werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn samen met 26 zorgorganisaties.

Binnen de zorg zijn al enige tijd ontwikkelingen zichtbaar die voor een toenemende werkdruk zorgen, zoals:

  • cliënten met een zwaardere en complexere zorgvraag,
  • toegenomen administratieve lasten,
  • zelfsturende teams.


Het vraagt om veerkracht van werkgevers en medewerkers, ofwel: wendbare organisaties en wendbare medewerkers. Maar hoe pak je dat aan? Daarvoor werden twee projecten bedacht, de een voor goed werkgeverschap, de ander voor goed werknemerschap. Aan beide zat een onderzoeks- en een praktische component en de looptijd was van 8 mei 2017 tot 8 november 2018.

Goed werkgeverschap

De organisaties kregen de kans om duurzaam inzetbaarheidsbeleid vorm te geven en te implementeren. Ze kregen begeleiding en coaching via Wecreate Consulting.


Deze aanpak zorgde ervoor dat de deelnemers een visie en praktisch beleid hebben ontwikkeld voor duurzame inzetbaarheid, afgestemd op de specifieke situatie en uitdagingen van de organisatie. En de leidinggevenden begrijpen wat hun rol is bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Ze zijn ook vaardig in het motiveren en activeren van de personeelsleden.


Goed werknemerschap

De medewerkers van de deelnemende organisaties kregen de kans zich te ontwikkelen in het nemen van regie op hun duurzame inzetbaarheid door het volgen van zelfleiderschapstrainingen. Ook konden ze gebruikmaken van een vitaliteitsscan of coachingsgesprek. Zij kregen begeleiding en training van Bewegen Werkt en Intrinzis. Na afloop heeft de medewerker meer regie op

  • werkplezier, energie en fitheid
  • loopbaanontwikkeling
  • gezonde leefstijl


Wetenschappelijk onderzoek

Beide projecten zijn door het lectoraat HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wetenschappelijk onderzocht.


Bij het werknemersproject werd de interventie ‘zelfleiderschap’ getest. Deze zorgde voor een toename van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het leidde tot een hoger werkvermogen, meer vitaliteit en een hogere interne inzetbaarheid bij de deelnemers. Deze positieve effecten zijn veroorzaakt doordat de medewerkers een verbetering in zelfobservatie verkregen door de zelfleiderschapstraining.


Bij het werkgeversproject was de interventie gericht op een integrale aanpak duurzame inzetbaarheid met trainingen voor leidinggevenden. Een effectmeting bleek nog niet mogelijk, daar is meer tijd voor nodig.


Boekje

Alle deelnemende organisaties hebben hun ervaringen beknopt weergegeven en deze verhalen zijn gebundeld in het
boekje 'Wendbaar aan het werk' dat online te downloaden is. Lees er de ervaringen van bijvoorbeeld Kempenhaeghe of Prisma.

Bij Prisma was goed te zien dat het thema duurzame inzetbaarheid leeft. Bijvoorbeeld aan de populariteit van de events die Prisma rondom duurzame inzetbaarheid organiseerde én van de Wendbaartraining Zelfleiderschap. “Ze stroomden meteen vol”, zegt Angela Buijze, beleidsadviseur HRM bij Prisma.


De projecten werden gefinancierd met bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds, Transvorm en WGV Zorg en Welzijn. De gemeente Enschede is aanvrager van het project en het CNV is mede-ondertekenaar. Wendbaar aan het werk krijgt een vervolg in Limburg en Gelderland, in één project waarin medewerkers en leidinggevenden samen aan de slag gaan.  |


Lees meer over de
conferentie Wendbaar aan het werk.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!