Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgmedewerkers zijn vaker ziek

9 juni 2015 Door de redactie Geen reacties

Medewerkers in de zorg hebben zich de eerste drie maanden van dit jaar vaker ziek gemeld dan daarvoor. De verzuimcijfers zijn eerste kwartaal van 2015 flink stegen ten opzichte van vorig jaar. Vooral bij werknemers van boven de 55 stijgt het ziekteverzuim.

Vernet Verzuimnetwerk BV, het bedrijf dat de ziekteverzuimcijfers in de zorg registreert, is dieper in de cijfers gedoken. Mogelijk zijn er verschillen per leeftijdklasse. Al geruime tijd neemt het verzuim onder de werknemers van 55 jaar en ouder toe. Ook zijn de verschillen per duurklasse en per regio nader bekeken.

Uit dit nadere onderzoek blijkt het volgende:

Leeftijd
Het verzuim steeg in het eerste kwartaal 2015 voor de tweede maal achter elkaar in alle leeftijdsgroepen. Hoewel het verzuim van de oudere medewerkers ook opnieuw gestegen is – een groep die steeds groter wordt – moet de oorzaak van de stijging niet alleen gezocht worden gezocht bij het personeel van boven de 55 jaar.

Griepgolf
De griep in Nederland in het eerste kwartaal van 2015 is terug te zien in het kortdurend verzuim. Maar in elke duurklasse gaat het verzuim omhoog. De stijging is daarom niet alleen toe te schrijven aan de griepgolf.

Regio
Vernet berekende het verzuim voor 4 regio's Noord, Midden, Randstad en Zuid.

In het eerste kwartaal van 2015 is het verzuim in Noord gedaald naar het niveau van de Randstad. In de Randstad is het verzuim al twee jaar lang het laagst. Het valt op dat de daling van het verzuim in de regio Noord vooral lijkt te komen van de oudste werknemers. In deze groep stijgt het verzuim namelijk beduidend minder dan in de andere regio's.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!