Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorggroep Alliade evalueert corona-aanpak

23 september 2020 Door de redactie Geen reacties

2020 is het jaar van Covid-19. Het virus greep snel om zich heen en noodzaakte de overheid tot het nemen van drastische maatregelen vanaf half maart. De lockdown heeft enorme impact gehad op de zorg aan kwetsbare mensen, bijvoorbeeld in de gehandicaptensector. Zorggroep Alliade, waar onder meer Talant onder valt, heeft zijn aanpak ten tijde van de lockdown geëvalueerd en trekt hier lessen uit voor de toekomst.

Dit gebeurde door middel van online vragenlijsten, ingevuld door 701 respondenten, en interviews. De verplaatsing van dagbesteding naar de woonlocaties werd het vaakst genoemd als de grootste verandering, maar ook het niet meer mogen ontvangen van bezoek of zelf op bezoek gaan hakte er flink in.

Over het algemeen waren respondenten wel tevreden over de communicatie vanuit Alliade. Richtlijnen, protocollen, posters en filmpjes waren duidelijk, maar de snelheid waarmee nieuwe informatie kwam werd als overweldigend ervaren. Leden van de medezeggenschapsraden voelden zich het slechts geïnformeerd.

Veilig werken
Hoewel er binnen Alliade geen sprake is geweest van een langdurig groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten en handschoenen, hebben medewerkers wel een sterk gevoel van schaarste en onveiligheid ervaren. Dit kwam vooral door berichtgeving in de landelijke media over tekorten aan deze middelen.

Initiatieven
Het naleven van de maatregelen tijdens de lockdown had de hoogste prioriteit, maar het menselijk aspect speelde ook een belangrijke rol. De leefbaarheid werd vergroot door creatieve invallen zoals de bezoekcontainer, waardoor cliënten op een veilige manier toch bezoek konden ontvangen. Alliade wil dit soort initiatieven inventariseren, zodat bij een eventuele nieuwe bezoekersstop de beste oplossingen ingezet kunnen worden.

Beleid
Het coronabeleid binnen Alliade is gevormd rondom de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM. Respondenten vonden dit beleid helder en goed uitvoerbaar, al was het voor hoofden van locaties intensief om door te vertalen naar de locaties.

Bij de versoepelingen kwam veel verantwoordelijkheid terecht bij de hoofden die dit als belastend ervaarden. In die fase werden beslissingen al minder ad hoc genomen en kwam de discussie op gang over inspraak en samenspraak. Vooral leden van de medezeggenschapsraden gaven aan zich gepasseerd te voelen in de besluitvorming rond de coronamaatregelen.

Covid-zorg
De belangrijkste ervaringen met Covid-zorg zijn de saamhorigheid en hoe iedereen zijn steentje wilde bijdragen. De hulp vanuit ondersteunende en facilitaire diensten werd gezien als zeer positief. Ook erkent men nu het belang van (preventief) cohorteren van besmette bewoners en het belang van goede scholing en training van medewerkers.  

Toekomst
De evaluatie Uitkomsten aanpak van coronamaatregelen heeft de zorggroep veel inzichten gegeven. Alliade wil de volgende aspecten bespreken met betrekking tot de toekomst:  

  • maatwerk voor locaties en individuen;
  • inrichting van de dagbesteding want de huidige aanpak is voor sommige cliënten te belastend
  • thuiswerken blijkt over het algemeen goed uitgepakt te hebben, daar kan men wellicht mee verder.
  • Daarnaast spelen de volgende vragen:
  • Is het wenselijk dat de ethicus in de toekomst eerder betrokken wordt?
  • Hoe kunnen we medewerkers geruststellen die onrust ervaren door het gevoel van te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen?


De verbinding die binnen alle lagen van de organisatie werd gevoeld, zien de respondenten als heel waardevol. Zij waren ook zeer te spreken over de filmpjes die centraal vanuit Alliade werden gemaakt. De zorggroep wil bekijken of dit soort filmpjes in de toekomst ook op de afzonderlijke organisaties zoals Talant gemaakt kunnen worden.

De uitkomsten worden momenteel besproken met leidinggevenden, medewerkers, verwanten en cliënten.  |

Lees de volledige evaluatie Uitkomsten aanpak van coronamaatregelen op de website van Alliade.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!