Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgen om vervoer door faillissement TCR Group

19 februari 2020 Door de redactie Geen reacties

Vervoersbedrijf TCR Group is failliet verklaard, maar voorlopig rijden de bussen nog. Het UWV staat zes weken garant voor doorbetaling van de salarissen en de curatoren zijn in gesprek met gegadigden voor overname van het gehele bedrijf of delen ervan. TCR verzorgt onder meer leerlingenvervoer en vervoer van en naar dagbestedingslocaties.

Voor de Brabantse gehandicaptenzorgorganisatie Prisma, dat voor het vervoer van en naar de dagbesteding afhankelijk is van TCR, is al een oplossing gevonden. Taxi Korthout uit Tilburg neemt de bussen en het personeel over van de failliete vervoerder. Prettig, want de chauffeurs zijn al jaren een vertrouwd gezicht voor de cliënten, stelt Prisma-woordvoerder Leo Platschorre.

“Ons uitgangspunt was om de chauffeurs van TCR te behouden, want zij kennen onze cliënten en weten als geen ander hoe zij hen op een fijne manier van a naar b kunnen brengen. Voor de cliënten verandert er nu niets en dat is erg fijn.”

Onzekerheid
Bij de Zeeuwse zorgorganisatie Gors is er nog onzekerheid. Ook daar werden cliënten met TCR naar de dagbesteding gebracht. Volgens Gors is busmaatschappij Connexxion (waar TCR als onderaannemer voor reed) achter de schermen druk bezig met het uitwerken van een back-upplan. Gors wil graag zo spoedig mogelijk uitsluitsel.

Connexxion heeft aangegeven eventueel zelf het vervoer over te nemen. Als hiervoor een andere onderaannemer in de arm wordt genomen, zal Gors hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. De zorgaanbieder geeft op de website aan dat het ritpatroon voorlopig conform overeenkomst uitgevoerd wordt, zeker zolang de salarissen nog uitbetaald worden.

Zorgen ouders
Veel ouders met kinderen op het speciaal (voortgezet) onderwijs hebben hun zorgen geuit, onder meer bij Omroep Zeeland. Het is gemeenten nog niet gelukt om vervangend vervoer te regelen.

Krappe marges
Curator Jan de Meester geeft aan te inventariseren welke oplossingen er zijn, maar dit blijkt niet eenvoudig. En dit geval staat niet op zichzelf, want binnen leerlingen- en dagbestedingsvervoer wrikt het wel meer. De marktwerking zorgt ervoor dat veel vervoersbedrijven met veel te krappe marges werken.

Het ging al enige tijd niet goed bij TCR. Nadat een deel van de salarissen een dag te laat werd uitbetaald, vroeg het bedrijf surséance van betaling aan. De rechtbank sprak op 10 februari het faillissement uit. Bij het bedrijf dat gevestigd is in Middelburg staan ruim 1300 medewerkers op de loonlijst.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!