Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorgboerderij onder de maat

3 december 2009 Door de redactie Geen reacties
De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft een vernietigend rapport gepubliceerd over zorgboerderij 'n Keuningsstee in De Groeve (Groningen). De zorg moet er onmiddellijk verbeterd worden.
Beheerder Zorghoeve Diogenes heeft nog een locatie in Veendam, en afzonderlijke dagbesteding. De woonboerderij/ hooischuur in De Groeve heeft 15 plaatsen voor 24-uurs begeleiding, een woning voor vier zelfredzame cliënten, en een logeerhuis. De materiële omgeving is in orde, maar 'op het onderdeel zelfbepaling en medezeggenschap scoort locatie 'n Keuningsstee een hoog tot zeer hoog risico omdat cliënten en hun verwanten weinig invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de zorg wordt geboden, de taken en bevoegdheden van de verwantenraad niet zijn vastgelegd en met hun adviezen weinig wordt gedaan. In de begeleiding staat de groep centraal; individuele wensen en behoeften moeten naar de mening van de cliënten en verwanten wijken voor de gezamenlijkheid.'

In plaats van een zorgplan hebben de cliënten sinds een jaar een samenwerkingsplan; 'bij het maken van deze plannen is geen gedragskundige betrokken, de plannen zijn nog niet met alle betrokkenen zijn besproken.' De medewerkers krijgen vrijwel geen deskundigheidsbevordering. Er is de laatste tijd veel personeel vertrokken. 'Op het gebied van veiligheid is de score hoog tot zeer hoog risico, omdat de bejegening vanuit de directie ten opzichte van cliënten en verwanten getuigt van weinig respect voor de cliënten en de plaats/ positie van de ouders/ verwanten in het leven van de cliënten. Hoewel 'n Keuningsstee geen Bopz-aanmerking heeft worden toch vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt. Een cliënt met gedragsproblemen is gedurende de nacht langdurig op de eigen kamer opgesloten.' De Inspectie vindt de cultuur 'erg beheersmatig en naar binnen gericht, hetgeen ten koste gaat van een goed pedagogisch klimaat. Sancties (soms zelfs ernstige vormen van straffen) worden met weinig terughoudendheid toegepast zonder dat over alternatieven wordt nagedacht.'

Diogenes moet snel maatregelen nemen. 'Grove sancties zoals het onder de koude douche zetten en andere vormen van intimidatie van cliënten moeten direct worden stopgezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen zoals het opsluiten op de eigen kamer mogen onder geen voorwaarde worden opgelegd. Met onmiddellijke ingang dient een ervaren gedragskundige te worden ingehuurd.'
Tegen 1 februari 2010 moeten ook veel andere zaken zijn verbeterd.

Het rapport is te lezen op www.igz.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!