Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg voor allochtonen kan beter

28 januari 2008 Door de redactie Geen reacties
De zorg voor allochtone verstandelijk gehandicapte kinderen is niet onder de maat. Wel kan de zorg voor allochtone kinderen en gezinnen in het algemeen kan worden verbeterd. 

Staatssecretaris Bussemaker van Vws antwoordde dat op vragen van Tweede kamerleden waarom veel Marokkaanse en Turkse kinderen met een verstandelijke handicap verstoken blijven van hulp. “Deelt u de mening dat binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap een groot taboe heerst op gehandicapten, en dat ouders zich soms schamen om zorg te vragen?” Volgens de Raad voor de volksgezondheid en zorg maakt in 2000 50% van de allochtone ouders van gehandicapte kinderen geen gebruik van voorzieningen voor gehandicapten. Kamerlid Arib (Pvda) wilde weten of het klopt dat verstandelijk gehandicapten van Marokkaanse en Turkse afkomst door hulpinstanties worden geweigerd omdat ze onhandelbaar zijn en de traditionele hulpverlening wegens taal- en cultuurbarrières of bureaucratie geen raad met hen weet.
De staatssecretaris zegt dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ongeacht afkomst moet kunnen krijgen. Uitgangspunt is wel dat de zorgbehoevende of zijn vertegenwoordiger daarom vraagt. Schaamte kan een rol kan spelen bij het niet vragen van hulp. Het daadwerkelijk gebruik maken van voorzieningen is deels cultureel bepaald. De gehandicaptensector probeert de gehandicaptenzorg beter bereikbaar te maken voor deze bevolkingsgroepen door

  • voorlichting
  • deskundigheidsbevordering
  • en het werven van personeel van allochtone afkomst.

De gehandicaptensector mag geen cliënten weigeren, zeker niet op grond van afkomst. Bij de inspectie voor de gezondheidszorg zijn geen gevallen bekend waarbij verstandelijk gehandicapten op grond van afkomst geweigerd zijn.Op de vraag of ouders hun gehandicapte kind mogen uithuwelijken met de bedoeling op die manier een verzorger naar Nederland te halen, meldt de staatssecretaris dat er tegenwoordig strenge eisen worden gesteld aan huwelijkskandidaten uit het land van herkomst, zodat het niet gemakkelijk is om op die manier een verzorger aan een gehandicapte te koppelen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren