Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg schiet tekort: inspectie verplicht Arduin tot overplaatsing cliënten

19 september 2018 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Arduin in Aagtekerke een bevel opgelegd vanwege tekortschietende zorg op deze Bopz-locatie. De cliënten moeten worden overgeplaatst. Volgens de raad van bestuur van Arduin is personeelstekort een van de oorzaken van de ontstane situatie. De organisatie herkent de bevindingen van de inspectie en regelt de herplaatsing in overleg met de cliënten en hun verwanten.

Bij een bezoek van de inspectie op 11 en 12 september ontdekte de inspectie bij locatie Aagtekerke van Arduin ernstige tekortkomingen in de zorg. In de locatie wonen cliënten met een verstandelijke beperking die Bopz-gerelateerde zorg (Bopz is de huidige wet die de rechten van cliënten beschermt die te maken krijgen met dwangmaatregelen).

De kritiek van de inspectie ging onder meer om de volgende punten:

  • Aan het besluit een cliënt te beperken in zijn vrijheid ging geen zorgvuldige afweging vooraf.
  • De uitvoering van de vrijheidsbeperking was onzorgvuldig.
  • Een cliënt was in een extra beveiligde kamer geplaatst, maar dit was niet vastgelegd in het cliëntdossier.
  • In het kantoor van waaruit deze cliënt gemonitord diende te worden was niemand aanwezig.
  • De locatie kon geen antwoord geven op de vraag welke afspraken over toezicht waren gemaakt. In het cliëntdossier stond hier ook niets over.
  • Het weglopen op 28 juni van een cliënt met een rechterlijke machtiging; uiteindelijk is deze persoon dood aangetroffen in Middelburg.


De inspectie oordeelt dat de zorgverleners op locatie Aagtekerke niet in staat zijn om Bopz-gerelateerde zorg te bieden en geeft daarom het bevel tot een opnamestop voor cliënten die deze zorg nodig hebben. Daarnaast moeten cliënten die er al verblijven herplaatst worden.


Krapte op de arbeidsmarkt
In een reactie noemt de raad van bestuur van Arduin de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt als een van de factoren die de ontstane situatie heeft veroorzaakt. Arduin heeft bijvoorbeeld een te klein aandeel AVG-artsen voor het aantal cliënten.

Het bestuur van de zorgorganisatie stelde daarom al op 1 augustus een opnamestop in op de locatie Aagtekerke door personeelstekort in alle disciplines die nodig zijn voor goede en veilige zorg. Arduin zegt zich grote zorgen te maken over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in de provincie Zeeland. Volgens de raad van bestuur is het aantal plaatsen voor de doelgroep binnen de provincie ook onvoldoende.


Samenwerking
Arduin geeft aan een samenwerkingsverband te hebben gesloten met drie andere regionale zorgaanbieders om de schaarse expertise te delen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Zo moet de omvang van het cliëntenbestand in overeenstemming komen met de beschikbare zorgverleners.

Het bevel van de inspectie geldt een week; het ministerie van VWS kan het bevel verlengen. Het bevel wordt pas opgeheven wanneer de inspectie heeft geconstateerd dat de zorg weer in orde is. |

Lees het
bericht over het bevel op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!