Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg overeind houden met loonmatiging

26 april 2013 Door de redactie Geen reacties

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met organisaties van werkgevers en werknemers (uitgezonderd AbvaKabo Fnv) over hervorming in de zorg. Verbetering van zorgkwaliteit en werkgelegenheid moet worden betaald uit matiging in de beloning. In de overeenkomst staan de volgende punten.

De eerder aangekondigde vrijwillige nullijn in de zorg is van tafel. In plaats daarvan wordt de ruimte voor loonsverhogingen van zorginstellingen vanaf 2014 tot en met 2017 beperkt. Werknemers in de zorg zien af van financiële extraatjes. Volgens het regeerakkoord zou dat pas vanaf 2016 gebeuren. Het eerder inleveren van deze extra loonruimte levert een half miljard euro op, de langdurige zorg levert daarvan 249 miljoen euro in.

Werkgelegenheid
Het geld dat wordt bespaard met de loonmatiging, wordt geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en werkgelegenheid. Het kabinet gaat onder meer de doorstroom in zorgopleidingen van mbo naar hbo stimuleren. Verder wordt in het zorgakkoord 100 miljoen euro uitgetrokken voor het begeleiden van mensen naar ander werk.

Thuiszorg
De gemeenten krijgen meer geld voor huishoudelijke hulp aan ouderen en chronisch zieken dan aanvankelijk de bedoeling was. Het budget voor thuiszorg zou worden teruggeschroefd naar 25 procent, in de nieuwe plannen blijft 60 procent van het bedrag overeind.
De thuisverpleging gaat naar de versoberde Awbz .

De hervorming van de langdurige zorg is gericht op:
• mensen in staat stellen langer thuis te wonen met meer ondersteuning en zorg op maat en in de buurt;
• de langdurige ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken, en
• een samenleving waarin mensen zich meer betrokken voelen.
Meer mensen komen in de toekomst in aanmerking voor zorg in een instelling ten opzichte van het regeerakkoord. Het gaat om de volgende groepen:
• ouderen met een zwaardere zorgvraag, en
• mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve en visuele handicap en gedragsproblemen.

Dagbesteding
In 2014 zal de dagbesteding en persoonlijke verzorging – in tegenstelling tot wat in het Regeerakkoord staat - behouden blijven.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!