Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg nieuwe stijl aan huis en in instellingen

16 september 2014 Door de redactie Geen reacties

De Zorgverzekeringswet zal vanaf 1 januari 2015 verpleging en verzorging voor mensen die thuis wonen regelen. Wijkverpleegkundigen spelen daar een centrale rol in. Sociale wijkteams komen het medisch en sociale domein bij elkaar, zo staat in de begroting voor 2015.

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in de toelichting op hun begroting voor 2015: "We willen toe naar een situatie waarin we mensen in de ogen kijken en vragen wat ze echt nodig hebben. Daarom is ook wettelijk vastgelegd dat zorgverzekeraars en gemeenten afspraken moeten maken over de inzet van de wijkverpleegkundige en de afstemming tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning in de wijk."

"Voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten is de Wet langdurige zorg (Wlz) bedoeld. Die garandeert voor iedereen die dat nodig heeft 24 uur per dag zorg of toezicht in een veilige leefomgeving. Soms is opname in een instelling de enige optie. De wet regelt dat de kwaliteit van instellingszorg is gewaarborgd. Mensen worden waardig behandeld en hebben zo veel mogelijk een thuisgevoel. Mensen mogen echter – als het verantwoord is en de kosten niet te hoog zijn – ook kiezen om zorg thuis te krijgen in de vorm van een pgb of in natura (volledig pakket thuis)."

Familie en zorgplan
"Ook wanneer intensieve zorg in een instelling nodig is, moeten naasten betrokken kunnen blijven bij de zorg voor hun partner, familie of vrienden. De overheid beschouwt mantelzorgers en zorgprofessionals als partners; zij vullen elkaar aan. Zorgaanbieders zijn op grond van de Wlz verplicht om met iedere cliënt een bespreking over zorgverlening te voeren. De resultaten daarvan leggen zij vast in een zorgplan. Bij de zorgverlening staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan. De Wlz zorgt ook voor een betere verdeling van verantwoordelijkheden."

Indicatiebesluiten
"Er komt meer handelingsruimte voor de professionals door het duidelijke onderscheid tussen de indicatie en het zorgplan. Hierdoor wordt de te verlenen zorg minder bepaald door het indicatiebesluit en meer door een gesprek over de zorg die mensen nodig hebben. Het aantal indicatiebesluiten zal aanzienlijk afnemen, denken de bewindslieden.

"Het is begrijpelijk dat mensen bezorgd zijn over de veranderingen. Om cliënten, gemeenten, zorgaanbieders en cliënten- en patiëntenorganisaties tijdig te informeren en voor te bereiden op de veranderingen en om zorgaanbieders te inspireren nieuwe ondersteuningsvormen te ontwikkelen, is een implementatietraject ingericht, met onder meer ondersteuningsteams. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen extra geld om zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren."

Uit de toelichting op de begroting voor 2015

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!