Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg kan goedkoper en beter

21 juni 2010 Door de redactie Geen reacties

De zorg aan gehandicapten en chronisch zieken kan 2,1 miljard euro goedkoper, zeggen de gezamenlijke gehandicapten-, cliënten-  en ouderenorganisaties. Ze hebben een hervormingsvoorstel ingediend, waarin zij de bezuinigingen aangrijpen voor drastische vernieuwingen. Oudervereniging Platform vg is afgehaakt.

Het kernbegrip in het hervormingsvoorstel is 'regie bij de cliënt', waarmee de zorg beter, efficiënter en goedkoper moet worden. Jaarlijks gaat veel geld op aan indiceren, toezicht en controle. Cliënten moeten soms langs twaalf verschillende loketten om alle indicaties te krijgen die ze nodig hebben om beter te worden of weer te kunnen functioneren. Daar zijn ze vaak een jaar mee bezig, een tijd waarin ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Een loket
In het voorstel gaan de zorgloketten op in één loket. Bovendien wordt de uitvoeringsstructuur vereenvoudigd. Zorgverleners zijn minder tijd kwijt met het registreren van de zorg en houden meer tijd over om daadwerkelijk mensen te ondersteunen. Door de langdurige zorg anders te organiseren is het voor de overheid mogelijk ongeveer 10 procent, 2,1 miljard euro, te besparen, zeggen de cliëntenorganisaties. Daarbij moeten de zorgvraag en de kwaliteit van de zorg het uitgangspunt zijn.

Ouders haken af
Het Platform verstandelijk gehandicapten (ouderverenigingen) heeft wel meegedaan met het opstellen van het voorstel, maar heeft het uiteindelijk niet ondertekend. De reden is dat Platform vg het op een aantal belangrijke punten niet eens is met de opstellers. De organisatie wil dat naast het persoonsgebonden budget, de mogelijkheid blijft bestaan om zorg in natura te ontvangen. Verder vindt Platform vg de becijfering van 2,1miljard minder uitgaven niet goed onderbouwd. De organisatie is bang dat dat geld vast wordt ingeboekt als bezuiniging, en dat, als de vernieuwing niet werkelijk dat bedrag oplevert, er andere verschralende maatregelen worden genomen. Voor de huidige gehandicaptenzorg is een budget-verlaging van 10% onmogelijk, zegt Platform vg.

Het voorstel is te vinden op www.cg-raad.nl.
Het commentaar van Platform vg staat op www.platformvg.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!