Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg in tijden van corona

16 maart 2020 Door de redactie Geen reacties

Dagbestedingen sluiten, gepaste afstand is nodig bij sociaal contact, allemaal maatregelen vanwege het coronavirus die voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een grote impact hebben. Zorgorganisatie Koraal maakte een brochure met uitleg over het virus voor cliënten. Wat helpt jou als begeleider om in deze barre tijden overeind te blijven en ondanks je eigen zorgen er voor cliënten te kunnen zijn?

De verspreiding van het coronavirus neemt nog steeds toe. Dat is een risico voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Om medewerkers, cliënten en hun familie zo goed mogelijk te beschermen nemen zorgorganisaties verschillende maatregelen, zoals de sluiting van dagbestedingen, scholen en kinderdagcentra. Hiermee willen de zorginstellingen voorkomen dat cliënten onderweg naar en tijdens de dagbesteding elkaar onderling zouden kunnen besmetten.

Geen fysieke afspraken
Bij de grote zorginstelling ’s Heeren Loo zijn er daarnaast ook geen fysieke afspraken meer mogelijk met de ambulante diensten, poliklinieken en interne behandeling, tenzij het zien van een cliënt (bijvoorbeeld psychisch/ medisch) absoluut noodzakelijk is.

Reizen en contacten beperkt
Zorgorganisatie Philadelphia neemt verder de volgende maatregelen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden:

  • De groepen cliënten worden zo klein mogelijk gehouden door ze zonodig te splitsen.
  • Het reizen van cliënten wordt zoveel mogelijk beperkt, net als de sociale contacten.
  • De mensen die ambulant begeleid worden, krijgen zoveel mogelijk op afstand ondersteuning door het inzetten van DigiContact.
  • Bijeenkomsten worden allemaal afgezegd.

Besmetting cliënt
Bij de Brabantse zorgorganisatie Amarant is er bij één woonlocatie een cliënt ziek met coronaverschijnselen. In nauw overleg met het medisch uitbraakteam, waarvan er drie binnen Amarant actief zijn, zijn er extra beschermende maatregelen genomen. Betrokkenen zijn geïnformeerd en vanwege de privacy en rust op de locatie worden er verder geen details over bekend gemaakt.

In de provincie Brabant zijn er de meeste besmettingen met het coronavirus. Voor de zekerheid heeft Amarant dan ook een leegstaande locatie beschikbaar gemaakt in Rijsbergen, waar ze de mogelijkheid hebben om 10 tot 14 cliënten die specifieke zorg nodig hebben separaat in quarantaine te plaatsen.

Kinderopvang
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voorziet dat de zorg verder onder druk kan komen te staan, zeker nu de scholen sluiten. De VGN oppert daarom onder voorwaarden om dagbestedingslocaties te gebruiken voor de opvang van kinderen van medewerkers.

Uitleg
Voor cliënten kan de (steeds) veranderende situatie rond het coronavirus zorgen voor veel onduidelijkheid en onrust. Zorgorganisatie Koraal maakte samen met het programma Taal voor allemaal een brochure over Corona in eenvoudige taal. Ook Pharos maakte een duidelijke website en poster over het virus en de hygiëne maatregelen. Zodat ook mensen die laaggeletterd zijn, de goede info krijgen.

Bezoekverbod in België
Ook in België zijn veel instellingen ‘op slot’ vanwege het virus en geldt er zelfs een algemeen bezoekverbod tot 19 april. Om te voorkomen dat cliënten in een sociaal isolement raken, roept zorgorganisatie Sint Oda in Pelt op kaartjes en tekeningen te sturen.

Oproep
Wat helpt jou als begeleider om in deze barre tijden overeind te blijven en ondanks je eigen zorgen er voor cliënten te kunnen zijn? Reageer hieronder of mail het naar redactie@Klik.org.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!