Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zorg Abrona blijft voor verbetering vatbaar

16 februari 2011 Door de redactie Geen reacties

Stichting Abrona in Huis ter Heide heeft de kwaliteit van de zorg op afdeling Nieuw Orbis, voor mensen met ernstig probleemgedrag, duidelijk waarneembaar verbeterd. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van een bezoek in oktober 2010 ten opzichte van een eerdere controle in maart 2010. Toch zijn er nog diverse verbeterpunten, onder meer op het gebied van vrijheidsbeperking.

Stichting Abrona werd vorig jaar op de vingers getikt over de zorg op woongroep Orbis, waar intensieve zorg wordt verleend aan mensen met heftig gedrag. De Inspectie concludeerde destijds dat er bij Abrona een beheersmatige cultuur heerste, het personeelsverloop groot was en er onvoldoende zicht was op agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen. (Zie ook het bericht 'Zorg Abrona onder de maat'.)

Sindsdien is een forse verbeteringsslag gemaakt, zo schrijft de inspectie:

  • De medewerkers zijn weer gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënten.
  • Het personeelsverloop is fors teruggebracht en bij de vervulling van vacatures wordt nadrukkelijk gekozen voor kwaliteit.
  • Medewerkers voelen zich weer veilig om (agressie)incidenten te melden. De meldingen worden gebruikt als verbeterinstrument.
  • Ook is gewerkt aan het verbeteren van de verhoudingen tussen medewerkers en management.

Al is het team op de goede weg, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is nog niet genoeg teruggedrongen, zo stelt de Inspectie vast: "Medewerkers kunnen nog steeds handelingsverlegenheid ervaren en geen andere uitweg zien dan het toepassen van middelen en maatregelen. Juist daarom is altijd een goede evaluatie noodzakelijk... Bovendien heeft het werken met cliënten met gedragsproblemen veel impact op de medewerkers zelf. Om vervolgens goed te kunnen reflecteren op het eigen gedrag is het voor medewerkers zeer wenselijk om regelmatig intervisie en supervisie te ontvangen."

Ook moet Abrona het ondersteuningsplan, het cliëntdossier en de (dag)rapportages verbeteren en de medische en gedragskundige diagnostiek voor alle cliënten actualiseren. De inspectie wil dat de stichting deze verbeteringen uiterlijk 1 mei 2011 realiseert en controleert dit met een onaangekondigd bezoek dit kwartaal en een nieuw toezichtbezoek in mei.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!