Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zes aandachtspunten bij betaald werk voor mensen met een LVB

6 september 2021 Door de redactie Geen reacties

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het vaak moeilijk zijn om zinvol en betaald werk te vinden. En als ze eenmaal zo’n baan hebben, gaat het alsnog vaak mis. Cordaan zocht uit waarom het behouden van werk voor de doelgroep zo lastig is en ook hoe daar verandering in kan komen.

Het onderzoek is vooral bedoeld om jobcoaches te helpen belemmeringen voor behoud van werk zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en aan oplossingen te werken. Zij kunnen aan de hand van een checklist met de verschillende partijen (cliënt, werkgever, woonbegeleiders en netwerk) in gesprek gaan om eventuele belemmeringen tijdig in kaart te brengen.

Individuele Plaatsing & Ondersteuning
Bij Cordaan werkt men met de IPS-methode (Individuele Plaatsing & Ondersteuning), waarbij jobcoaches aangehaakt blijven bij de cliënt nadat deze werk heeft gevonden. Toch zagen de coaches dat het vaak fout ging. Projectmanager IPS Gabe de Vries en jobcoaches Jeanne Arts en Danique ten Pas gingen op onderzoek uit en ontdekten meer dan 50 veel voorkomende belemmeringen die zij onderverdeelden in zes clusters. Ook bekeken ze hoe die belemmeringen weggenomen kunnen worden.

1. Het werk past onvoldoende bij de cliënt
Advies: Werk als jobcoach de eerste dagen een paar uur mee, dan zie je hoe het echt gaat.

2. De cliënt heeft een onvoldoende steunende thuissituatie
Advies: biedt praktische ondersteuning (cliënten hebben vaak vragen: hoe kom ik op het werk, moet ik lunch meenemen) en praat na het werk de afgelopen dag door.

3. De werkgever biedt onvoldoende ondersteuning op het werk
Advies: de jobcoach werkt mee op de werkvloer en zorgt voor een wekelijks voortgangsgesprek.

4. De jobcoach sluit onvoldoende aan bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt
Advies: Goed bereikbaar zijn; vaak is even horen hoe het gaat via app- of telefonisch contact al prima. Directe aandacht houdt de problemen klein.

5. De cliënt beheerst onvoldoende de werknemersvaardigheden
Advies: Ga ervan uit dat de vaardigheden van de cliënt passend zijn voor iemand van de basisschoolleeftijd, dit voorkomt spanning als gevolg van overvraging.

6. De cliënt voelt zich op het werk onvoldoende gesteund en gezien
Advies: Echt persoonlijke aandacht is nodig. Van belang is om cliënt en werkgever te verleiden vanuit twee verschillende perspectieven naar de situatie te kijken.

De onderzoekers geven aan dat iedereen het fijn vindt om zich welkom en gewaardeerd te voelen op het werk. Maar mensen met een verstandelijke beperking is het extra belangrijk om welkom geheten te worden en te horen wat je goed doet.

Het complete onderzoek ‘Belemmeringen voor behoud van werk met LVB’ is gepubliceerd in het Tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!