Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zelfstandig wonen vaak problematisch voor mensen met een beperking

19 december 2016 Door de redactie Geen reacties

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende.

Dit blijkt uit een meldactie van belangenorganisaties Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPggz.

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zo veel mogelijk zelfstandig leven. Uit de meldactie, waaraan 4600 mensen meededen, blijkt dat dit niet vanzelf gaat.


Behelpen
Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat hun woning eigenlijk niet geschikt is. Maar verhuizen is moeilijk omdat er weinig keuze is als het gaat om geschikte woningen. Veel mensen zijn aangewezen op woningaanpassingen. Ruim een derde geeft aan dat het ondanks aanpassingen behelpen blijft en dat er betere aanpassingen nodig zijn.

Ook het gebrek aan ondersteuning is regelmatig een probleem. Ruim dertig procent vindt er onvoldoende hulp geboden wordt bij het schoonmaken van het huis. Bijna veertig procent van de mensen met een verstandelijk beperking ervaart gebrek aan hulp bij het structuur aanbrengen in de dag.


Eenzaam
Uit de meldactie blijkt verder dat eenzaamheid veel voorkomt: 14% voelt zich vaak of altijd eenzaam. Voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening ligt dat percentage nog een stuk hoger: 29% respectievelijk 40%. Deze beide groepen hebben vaak ook weinig contacten in de buurt en voelen zich vaak niet echt thuis in hun buurt.

Geen brandvoorziening
De meldactie maakt duidelijk dat brandveiligheid extra aandacht behoeft nu steeds meer mensen met een beperking of aandoening - waaronder veel ouderen - zelfstandig wonen. Slechts 53% weet hoe je de woning bij brand moet verlaten. Kenmerkend  citaat: “Bij brand mag je de lift niet gebruiken, maar ik kan niet trappenlopen…” Bijna een kwart van de mensen heeft geen enkele voorziening; dus geen rookmelder, brandblusser of vluchtplan.

Adviezen
Om deze problemen te verhelpen, adviseren de organisaties dat er:

  • veel meer woningen moeten worden gebouwd die makkelijk aanpasbaar zijn en ‘levensloopbestendig’. Woningcorporaties moeten renovaties aangrijpen om woningen geschikt te maken.
  • gerichte ondersteuning komt voor mensen die last hebben van eenzaamheid, zoals hulp bij het leggen van contacten.
  • om de brandveiligheid te verbeteren speciaal voor deze kwetsbare groepen nieuwe vormen van voorlichting moeten worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld voorlichting op maat door een wijkbrandweerman.
  • in het ‘keukentafelgesprek’ als mensen ondersteuning aanvragen bij hun gemeente ook aandacht is voor ‘wonen’. Het verhelpen van knelpunten in het wonen, heeft een groot effect op het welzijn van mensen en vermindert hun afhankelijkheid van voorzieningen.|


Download het
rapport ‘Wonen voor iedereen’.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!