Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zelf bekijken of iemand hulp nodig heeft

23 maart 2011 Door de redactie Geen reacties

De Britse psycholoog Steve Moss heeft een meetinstrument ontworpen voor verstandelijk gehandicapten, en bedoeld om gebruikt te worden door begeleiders (in woonvoorziening of activiteitencentrum). Met de Nederlandse vertaling daarvan kunnen nu ook Nederlandse begeleiders betrouwbaar inschatten of een cliënt een psychiatrische stoornis heeft.

Na een training kun je met grote zekerheid vaststellen of een cliënt symptomen van een stoornis heeft. Daar houdt jouw bemoeienis op, want vervolgens draag je de cliënt voor verder onderzoek en behandeling over aan psycholoog of psychiater. Een Vlaamse groep wetenschappers en deskundigen in de gehandicaptenzorg heeft een Nederlandse vertaling gemaakt van het Het mini Pas-Add interview (Pas-Add staat voor Psychiatric assessment schedules for adults with developmental disabilities).

Het geheel is verrassend kort, handzaam en duidelijk. Je kunt als begeleider een collega interviewen, of een familielid van de cliënt. Iedereen die hem of haar regelmatig meemaakt, kan de vragen beantwoorden. De verwerking van het scoreformulier is ook al eenvoudig. Onderzoek in Vlaanderen heeft uitgewezen dat de scores die twee begeleiders onafhankelijk van elkaar geven op de afzonderlijke items, voor 90% overeenkomen.

Symptomen
De Pas-Add checklist onderzoekt de symptomen voor een depressie, angststoornis, manie, een obsessief compulsieve stoornis (dwangneurose), psychotische stoornis, autismespectrum stoornis of een niet nader gespecificeerde stoornis (bijvoorbeeld dementie). Alle mogelijke gedragingen en gemoedstoestanden worden uiteengerafeld en in gedetailleerde vragen aan de orde gesteld. Er is een afzonderlijke checklist voor levensgebeurtenissen; die doen niet mee bij de scorebepaling maar geven wel belangrijke informatie over de cliënt.

Lees een uitgebreid artikel over het Mini Pas-Add interview met een casus over een angststoornis in Klik van april 2011 (betaalde download als pdf, gratis voor online abonnees).

Het Mini Pas-Add interview Door Steve Moss. Nederlandse vertaling door Ad van Gennep en de projectgroep Mini Pas-Add Vlaanderen. Uitgave Sen en Conota, prijs 30 euro. Bestellingen en informatie over trainingen bij Steunpunt expertisenetwerken, telefoon België 0032(0)3-2701632.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!