Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zelf aan de slag met probleemgedrag

6 april 2011 Door de redactie Geen reacties

Met de ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ kunnen zorgorganisaties zelfstandig werken aan probleemgedrag bij cliënten. Het gaat daarbij vooral om het bewust worden van de achtergronden van probleemgedrag of probleemsituaties.

Probleemgedrag komt in de langdurende zorg veel voor. Claimend gedrag, agressie, onrust en roepen, kan allemaal als probleem ervaren worden. Voor de cliënt zelf, voor de omgeving en voor zorgverleners kan dat veel stress opleveren. Vaak kan probleemgedrag met simpele oplossingen sterk verminderen. De ‘Zorg zelf voor beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ is gemaakt op basis van ervaringen uit het Verbetertraject probleemgedrag van Vilans en andere organisaties.

Deelnemers aan dit verbetertraject werkten volgens het Stappenplan probleemgedrag, met als resultaat dat het probleemgedrag met 25 tot 60% afnam. Vaak werden veranderingen toegepast met de omgeving te maken hadden. Verzorgers voelden zich met dit stappenplan bekwamer en beter toegerust om met onhandelbare cliënten om te gaan en konden er open met elkaar over praten.

De ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ bestaat uit een lesmodule, een dvd en een usb stick. De lesmodule bevat een theoretische achtergrond over het stappenplan en hoofdstukken over vier sessies waarin het gehele stappenplan wordt doorlopen. In de film is te zien hoe een team in de praktijk werkt met het Stappenplan probleemgedrag. Met behulp van deze lesmodule kunnen zorgprofessionals het stappenplan zelfstandig in de organisatie implementeren

De ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ is verkrijgbaar voor € 140 in de webwinkel van Vilans.

Vilans bied ook een workshop aan om met het pakket te leren werken. Informatie training@vilans.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!