Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Zakgeld omlaag door waskosten

16 februari 2012 Door de redactie Geen reacties

Bewoners van zorginstellingen met een laag inkomen hebben maandelijks te weinig vrij te besteden. Van € 290 zak- en kleedgeld moeten zij onder andere aanvullende ziektekosten, wassen van kleding, kapper en uitjes betalen. Het kost veel bewoners grote moeite om hun totale maandelijkse kosten te betalen, geld voor eens iets "extra's" is er meestal helemaal niet.

Betaal de was voortaan uit de Awbz of verhoog het zak- en kleedgeld, luidt het advies van Loc Zeggenschap in zorg. De koepel van ouderverenigingen Platform VG (verstandelijk gehandicapten) is het daarmee eens. Bij de berekening van zak- en kleedgeld is de overheid uitgegaan van € 20 tot € 35 voor het wassen van kleding, terwijl de werkelijke kosten tussen de € 73 en € 110 liggen. Dat heeft het Nibud, in opdracht van Loc, berekend. Deze richtbedragen geven cliëntenraden en managers van zorgorganisaties een norm van wat redelijke bedragen zijn om aan cliënten te vragen.

Zorgorganisaties hoeven natuurlijk niet het volledige bedrag van de waskosten door te berekenen aan cliënten. Maar dat gaat dan wel ten koste van het budget voor de zorg. Het Loc Zeggenschap in de zorg heeft de Tweede kamer gevraagd met een oplossing te komen, zodat ook bewoners met een laag inkomen nog een beetje kunnen participeren in de samenleving.

Cliëntenraad
Een ander probleem dat volgens het Platform vg nog steeds speelt is dat Awbz -instellingen regelmatig eigen betalingen vragen voor zaken die onder de Awbz vallen. Deze kosten zetten het vrij besteedbaar inkomen van bewoners nog verder onder druk. Cliëntenraden moeten hier alert op zijn en direct actie op ondernemen als hiervan sprake is, aldus Platform vg.

Download het Nibud-rapport over hoe Awbz-instellingen waskosten berekenen (site van het Loc)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!