Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Yucelmethode onderzocht: met blokken zicht krijgen op je krachten

10 mei 2021 Door de redactie Geen reacties

Zorgaanbieder Koraal doet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de inzet van de Yucelmethode bij jeugdigen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en hun gezinnen. De eerste bevindingen maken duidelijk dat tijdens een Yucelgesprek alle deelnemers in staat zijn om krachten, lasten en wensen duidelijk te maken met de blokken.

De Yucelmethode werkt met gekleurde blokken en is bedoeld voor mensen die verbaal niet zo vaardig zijn. Systeemtherapeut Mehmet Yucel bedacht de methode, geïnspireerd door scans in ziekenhuizen die alles voor patiënten in beeld brengen. Hij wilde zoiets ook voor de ggz waar hij destijds werkte. Met de Yucelmethode breng je allerlei ggz-thema’s in beeld door middel van verschillende gekleurde blokken.

Hoe werkt het precies?
De Yucelmethode bestaat uit een koffer met verschillende gekleurde blokken en balken. De balk staat voor de hulpvrager en is er in meerdere varianten. Dan zijn er T-vormige blokken, die voor steun staan. De rechthoekige gekleurde blokken staan voor belastende factoren en worden boven op de balk geplaatst. De T-vormige blokken, die steun bieden, komen onder de balk.

Met de blokken wordt de huidige situatie nagebootst. Dan kan blijken dat de balk door alle lasten doorbuigt, omdat eronder te weinig T-vormige blokken staan, die steun bieden. Van deze visualisatie wordt een foto gemaakt.

Door gesprekken over wat iemand kracht geeft (T-blokken) kunnen er meer T-blokken worden toegevoegd onder de balk. Uiteindelijk heeft de balk dan voldoende steun om niet te breken. Ook van de gewenste situatie wordt een foto gemaakt. Zo visualiseer je wat er nodig is voor herstel, zowel vanuit jezelf (ik-krachten), familie (familiekrachten) als vanuit het netwerk (eco-krachten).

Conclusies
Uit het twee jaar durende onderzoek van Koraal en de UvA komt naar voren dat het Yucelgesprek zicht geeft op zowel ik-, familie- als eco-krachten en lasten. Zowel de jeugdigen die deelnamen, als hun familie, begeleiders, systeemdeskundige en regiebehandelaar maakten met behulp van de blokken een bouwopstelling van de ervaren krachten, lasten en wensen van de jeugdige. Ook maakten ze allen een streefopstelling met hun wensen.

De onderzoekers concluderen dat iedereen in staat bleek om tot krachten, lasten en wensen te komen, maar dit verschilde wel duidelijk per deelnemer (jeugdige, ouder, of professional). Opvallend was dat jeugdigen vooral veel krachten noemden en relatief weinig lasten. Ouders noemden de meeste lasten en wensen. De resultaten benadrukken het belang van professioneel bewustzijn van de verschillende unieke perspectieven van álle betrokkenen.

Voorbeeld uit de praktijk
Klik heeft eerder al eens aandacht aan de Yucelmethode besteed. In dit artikel wordt heel goed aangegeven hoe cliënt Engel met behulp van de blokken zelf beter in beeld kreeg waar ze tegen aanliep in onder meer haar relatie en hoe ze het probleem kon keren, dankzij de steunblokken. Ze bracht letterlijk in beeld waar ze kracht uit haalde, waardoor het probleem én de oplossing voor haar veel zichtbaarder werd.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!