Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wmo loopt lekker

4 maart 2010 Door de redactie Geen reacties

De meeste gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed uit, vinden onderzoekers van het Sociaal cultureel planbureau. Uit de Wmo moeten gemeenten ondersteuning betalen voor mensen met beperkingen. Voorheen werd die steun uit de Awbz (algemene wet bijzondere ziektekosten) gefinancierd.

Volgens de onderzoekers leidt de nieuwe wet tot meer samenhang in de ondersteuning. De meeste gemeenten

  • voeren 'breed' beleid
  • sturen maatschappelijke organisaties meer aan
  • werken op dit vlak samen met andere gemeentes.

Andere conclusies:

  • 90% van de aanvragen wordt (deels) toegewezen.
  • Wmo-raden behartigen vooral de belangen van mensen met een lichamelijke beperking en ouderen.
  • 13% van de mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking heeft behoefte aan meer ondersteuning.
  • Het persoonsgebonden budget is bij lang niet alle aanvragers bekend.
  • De meeste Wmo-aanvragers vinden zichzelf redzaam genoeg.
  • Gemeenten die meer uitgaan van de vraag van de cliënt verstrekken meer voorzieningen.
  • Mantelzorgers zijn onvoldoende op de hoogte van het ondersteuningsaanbod.

De Wmo is in 2007 in werking getreden. Doel is vooral mensen meer te laten meedoen in de maatschappij. Veel gemeenten hebben een Wmo-loket, waar burgers met uiteenlopende vragen terecht kunnen, meestal ook voor inkomensondersteuning zoals schuldhulpverlening.
In 2008 hebben gemeenten 600.000 individuele voorzieningen (hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen) verstrekt.

Op weg met de Wmo; Evaluatie van de wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009
Informatie www.scp.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!