Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wlz-cliënten steeds vaker verstoken van huisartsenzorg

2 oktober 2019 Door de redactie Geen reacties

Zo’n 5.000 mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in Nederland hebben geen huisarts. En dit probleem dreigt bij nog eens 8.000 cliënten die een Wlz-indicatie hebben. Huisartsen en huisartsenposten weigeren deze groep als patiënt omdat zij de zorg voor hen te complex vinden. Een huisarts is geen arts verstandelijk gehandicapten, stellen zij.

Voor zorg die te maken heeft met de handicap, moeten cliënten naar de AVG, die veelal verbonden is aan de instelling waar de cliënt verblijft. Maar wanneer een cliënt gewone basiszorg nodig heeft, moet deze naar een huisarts. En dat kan nu steeds vaker niet meer. Huisartsen weigeren nieuwe cliënten en lopende contracten worden opgezegd. Wat het extra lastig maakt, is dat er ook een steeds groter tekort is aan AVG’s.

Manifest
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Ieder(in) hebben hierover de noodklok geluid met een gezamenlijk ondertekend manifest. Daarin stellen zij onder meer dat het sterk toenemend aantal mensen met een beperking die verstoken blijft van adequate huisartsenzorg in strijd is met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. De partijen vinden dat huisartsen voldoende tijd en geld moeten krijgen om cliënten met een beperking van zorg te voorzien. En daarnaast zou gegevensuitwisseling tussen de verschillende disciplines verbeterd moeten worden.

Onder meer RTL Nieuws besteedde in de uitzendingen van maandag aandacht aan het onderwerp. Daarin kwam Pia aan het woord, die aan een rolstoel gebonden is. Zij is naarstig op zoek naar een huisarts, heeft er al heel wat gebeld, maar krijgt overal nul op het rekest. Als ze ’s avonds of in het weekend zorg nodig heeft, kan ze niet bij haar eigen AVG terecht, want die werkt alleen doordeweeks overdag.

Lastig
Het is een feit dat een huisarts en AVG echt verschillende beroepen zijn. Zo zegt Matijn Coret van de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten tegen RTL Nieuws: "Het is een heel lastige situatie. Iedereen wil wel zorg leveren, maar dat is moeilijk. Huisarts en AVG zijn echt twee verschillende beroepen en je begeeft je al snel op het terrein van de ander. Wij hebben de kennis niet die nodig is voor huisartsenzorg, maar zij hebben de kennis niet die nodig is voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking."

VGN en Ieder(in) hopen dat de ministers De Jonge en Bruins zich sterk maken ‘voor verandering van deze onacceptabele situatie’.

De VGN heeft in een eerder stadium een verkennend onderzoek gedaan onder 85 leden naar knelpunten in de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking. Een factsheet hierover is te vinden op de site van de VGN.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!