Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wet zorg en dwang: wie zijn de zorgverantwoordelijken en wat zijn hun taken?

12 februari 2020 Door de redactie Geen reacties

Nu de Wet zorg en dwang is ingegaan, moeten alle zorgorganisaties werken volgens de nieuwe wet. Men is verplicht per cliënt een zorgverantwoordelijke aan te wijzen. Dit kan ook een (persoonlijk) begeleider in de gehandicaptenzorg zijn. Maar wat moet je dan precies doen? Dat staat beschreven in het Profiel Zorgverantwoordelijke.

In opdracht van het ministerie van VWS hebben de beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de sector Zorg & Welzijn de taken van een zorgverantwoordelijke in dit profiel beschreven en ook wie als zorgverantwoordelijke in aanmerking kunnen komen.

Het profiel is geschikt voor intra- en extramurale zorg, het maakt dus niet uit of een zorgverantwoordelijke in een instelling werkzaam zijn of zorg verlenen bij een cliënt thuis. Het is ook niet bindend, meer een handreiking. Zorgorganisaties kunnen eigen keuzes maken, binnen de grenzen van de wetgeving.

Het Profiel Zorgverantwoordelijke bevat het volgende:
- Taken van de zorgverantwoordelijke;
- Organisatorische aspecten;
- Bepalingen uit de Wet/Regeling zorg en dwang over welke zorgverleners als zorgverantwoordelijke kunnen worden aangewezen;
- Grafische weergave stappenplan Wzd.

Het jaar 2020 geldt overigens nog als overgangsjaar. Van zorgprofessionals wordt wel verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Meer weten? Bezoek dan de Klik Studiedag Zorg en Dwang op 20 maart voor begeleiders waarin je leert over je verantwoordelijkheid daarin als zorgverlener in de verstandelijk gehandicaptenzorg. |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!