Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wet zorg en dwang: handreiking voor ouderinitiatieven en zzp’ers

29 januari 2020 Door de redactie Geen reacties

Speciaal voor ouderinitiatieven en zzp’ers in de zorg zijn twee handreikingen verschenen over de Wet zorg en dwang (Wzd) die op 1 januari is ingegaan. Wanneer er onvrijwillige zorg moet worden gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie) moet altijd een stappenplan worden gevolgd.

De handreiking voor ouderinitiatieven richt zich op PGB-gefinancierde ouderinitiatieven die te maken krijgen met de Wzd. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, valt een Thomashuis niet onder een ouderinitiatief. Daarvan is sprake als een aantal ouders/familieleden van enkele potentiële cliënten het initiatief hebben genomen om een woonvorm of dagbesteding te realiseren. Zij zijn blijven betrokken bij hun project om zo de regie in eigen hand te houden.

Zelfstandige
De andere handreiking is bedoeld voor zorgprofessionals die als zzp’er of freelancer (al dan niet via een coöperatie) werkzaam zijn in de zorg. Het gaat om beroepsmatig of bedrijfsmatig verleende zorg. Dit betekent dat mantelzorgers en informele zorgverleners zoals familieleden die betaald worden vanuit het PGB van een cliënt, hier niet onder vallen.

De zzp’ers zijn meestal werkzaam in ambulante settings: bij cliënten thuis of in een kleinschalige initiatieven. Ook daar kunnen alle vormen van onvrijwillige zorg zoals genoemd in de Wzd toegepast worden.

Wanneer een zzp’er een vorm van onvrijwillige zorg wil toepassen, zal hij – naast de vereisten uit de Wet zorg en dwang – aan aanvullende voorwaarden moeten voldoen. Vaak gaat het om handelingen waarbij meer zorgverleners aanwezig moeten zijn.

Onduidelijk
Beide handreikingen zijn geschreven door Naar-Keuze in opdracht van het ministerie van VWS. Momenteel liggen er nog wat vraagstukken die door het ministerie worden uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk hoe kosten betaald moeten worden die verbonden zijn aan de invoering van de Wzd. Voorbeeld: wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg, moet een coördinator worden aangesteld. Maar deze mag niet betaald worden vanuit het PGB. Inschakelen van externe deskundigen ligt ook lastig. Daar buigt VWS zich nog over.  |

De handreikingen voor ouderinitiatieven en voor zpp’ers zijn digitaal te raadplegen. Via de website van KansPlus is eventueel ook een drukversie op te vragen.

Klik organiseert 20 maart een praktische studiedag over de Wet zorg en dwang, zie www.klik.org/studiedagen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!