Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wet over professionalisering jeugdzorg naar Kamer

22 april 2013 Door de redactie Geen reacties

Het kabinet heeft het wetsvoorstel Professionalisering in de jeugdzorg naar de Tweede kamer gestuurd. De bedoeling van de wet is verbetering van de jeugdzorg. De nieuwe wet verplicht jeugdzorginstellingen om met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers te werken. Doorlopende bij- en nascholing is een voorwaarde voor jeugdzorgprofessionals om geregistreerd te blijven. Ook verbinden zij zich aan een beroepscode.

Tuchtrecht
Als sluitstuk van de jeugdzorgprofessionalisering komt er tuchtrecht. Beroepsmatig handelen kan daarmee door de eigen beroepsgroep worden getoetst. Cliënten worden met tuchtrechtspraak beter beschermd tegen onprofessioneel handelen. Jeugdzorgprofessionals kunnen leren van complexe zaken. In het uiterste geval kan een professional door het tuchtrechtcollege uit het register worden geschrapt.

Het kabinet vraagt professionals in de jeugdzorg zich nu al te registreren zodat op tijd aan de verplichting om geregistreerde professionals in te zetten, kan worden voldaan. Daarvoor loopt ook de campagne 'Laat zien wat je waard bent'.

Lees meer op de site van de overheid

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!