Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wet maatschappelijke ondersteuning naar parlement

15 januari 2014 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft 14 januari de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede kamer gestuurd. Met deze wet worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is – aldus Van Rijn - mogelijk maken dat mensen langer thuis blijven wonen en participeren in de samenleving.

Gemeenten krijgen 3,9 miljard euro voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden, en moet dus nog worden aangenomen door het parlement. Van Rijn op de website van het ministerie: "Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten passende ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De sociale omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens."

Maatwerk
Van Rijn: "Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen straks via de nieuwe Wmo passende ondersteuning die ze in staat stelt om een gestructureerd huishouden te voeren. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het zelf of niet binnen de sociale omgeving kan oplossen, ontvangt hij een maatwerkvoorziening van de gemeente. Burgers hebben altijd de mogelijkheid om tegen de beslissing van de gemeenten in bezwaar en beroep te gaan."

Zorg in natura of pgb
In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid bestaan om de ondersteuning met een persoonsgebonden budget zelf in te kopen. Het pgb wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank, die de betaling aan de zorgaanbieder of leverancier doet. Het Pgb-geld wordt niet meer op de rekening van de cliënt gestort.

Rol gemeente
"Gemeenten gaan straks meer maatschappelijke ondersteuning bieden. Ze leggen in hun beleidsplan vast op welke wijze en op basis van welke criteria een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. Ze geven ook aan hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij de uitvoering van hun beleid. Op deze manier is het voor burgers duidelijk welke maatschappelijke ondersteuning zij van hun gemeente kunnen verwachten."

Samenwerking
"Gemeenten werken binnen de nieuwe Wmo samen met de zorgverzekeraars bij het organiseren van de zorg en ondersteuning in buurten, wijken en dorpen. Deze samenwerking is volgens het ministerie de sleutel voor het bieden van zorg en ondersteuning via de sociale wijkteams. De wijkverpleegkundige is daarbinnen een belangrijke schakel tussen welzijn, ondersteuning en zorg."

Het ontwerp voor de nieuwe Wmo en bijbehorende toelichtingen zijn te downloaden op de website van de rijksoverheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!