Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wet langdurige zorg aangenomen in Tweede Kamer

29 september 2014 Door de redactie Geen reacties

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), die de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) moet vervangen. Daarbij zijn veel van de aanpassingen die de Kamerleden in een eerdere bespreking van de Wlz voorstelden, overgenomen. Een belangrijke aanpassing is dat voor ouders met meervoudig gehandicapte kinderen zogenaamde 'meerkosten' worden toegestaan, zodat deze groep zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Daarnaast is een ander voorstel aangenomen om voor het bepalen van de zorgzwaarte maatwerk toe te passen in plaats van iemand standaard in een van de drie profielen, licht, middel of zwaar in te delen.

Volgens een eerdere versie van de wet konden wel ouderen bij opname in een instelling hun partner mee nemen, maar niet gehandicapten. Deze ongelijkheid is gecorrigeerd. Als een partner bijvoorbeeld door een niet aangeboren hersenafwijking en een lichamelijke beperking naar een instelling moet verhuizen, mag de partner nu mee.

Drie doelstellingen van de Wlz:

  • betere kwaliteit van zorg, beter aansluitend bij de wensen van cliënten;
  • terugdringing van institutionalisering van de zorg door een groter beroep op de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving;
  • betere financiële houdbaarheid en beheersbaarheid van de langdurige zorg.

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, de groep Bontes-Van Klaveren en 50PLUS-Klein stemden in met deze plannen van staatssecretaris Martin van Rijn (Vws). SP, GroenLinks en Pvv stemden tegen de nieuwe wet, en het Cda zette vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van de Wlz.

De reikwijdte van de Wlz is een stuk beperkter dan die van de huidige Awbz, omdat grote delen van de Awbz worden overgeheveld naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, is de Wlz het sluitstuk van de herziening van de langdurige zorg.

Lees ook:

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!