Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Werkgroep voor autismevriendelijke mondzorg zoekt experts

20 februari 2019 Door de redactie Geen reacties

De Werkgroep Autismevriendelijke mondzorg is op zoek naar gedragsdeskundigen en/of autisme-experts met affiniteit voor mondzorg en autisme.

Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) kan een bezoek aan de tandarts of de mondhygiëniste heel veel stress opleveren. Het kan ertoe leiden dat zij deze zorg gaan mijden, waardoor gebitsproblemen eigenlijk steeds erger worden. Daarom is het belangrijk dat mondzorgverleners weten om te gaan met de angst, onzekerheid en handelingsverlegenheid van iemand met autisme.

De werkgroep Autismevriendelijke mondzorg wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van autismevriendelijke mondzorg aan kinderen en volwassen. De werkgroep zoekt hiervoor experts van verschillende disciplines. Geïnteresseerden kunnen zich melden via
autismevriendelijkemondzorg.nl/contact.

Anesthesie
De werkgroep geeft overigens niet alleen binnen mondzorg meer bekendheid aan hoe je autismevriendelijk kunt werken. Mede op haar initiatief zijn bijvoorbeeld ook aanbevelingen opgesteld voor anesthesiologische zorg aan kinderen met een autismespectrumstoornis. Niet elk
anesthesiologisch team is expert op het gebied van autisme. Maar het is wel raadzaam om binnen zo’n team een aantal zorgverleners te hebben die daar wel in gespecialiseerd zijn.

Het protocol beschrijft stap voor stap hoe te handelen wanneer iemand met ASS moet worden opgenomen. De tips gaan over vier momenten:
- pre-operatieve screening
- voorbereiding op anesthesie
- de operatie
- post-operatieve zorg.

De rol van de ouder/verzorger is ook belangrijk; deze wordt nadrukkelijk bij het proces betrokken als een geruststellende factor, evenals items die iemand met ASS als vertrouwd en geruststellend ziet: een knuffel, een tablet of videogame bijvoorbeeld. Ook is er aandacht voor wisselwerking tussen medicijnen die iemand met ASS gebruikt en de benodigde anesthetica.

Het betreffende protocol is opgesteld door de Sectie Kinderanesthesiologie van de NVA en is bedoeld als een handvat om hieraan lokaal invulling te geven. Het protocol is te downloaden via de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.  |


Meer informatie
Op 11 september vindt in Utrecht ook het congres Mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking plaats, meer informatie op de website van
Medilex. Lees andere artikelen van Klik over mondzorg:

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!