Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Werkgevers vrezen gehandicaptenquotum

2 april 2013 Door de redactie Geen reacties

Werkgevers zien met zorg de overheidseis tegemoet dat in 2021 vijf procent van hun personeelsbestand uit arbeidsgehandicapten moet bestaan. Dagblad Trouw opende 2 april met het onderwerp. De redactie hield een onderzoek onder 25 werkgevers, en kreeg te horen dat werkgevers niet weten wat ze onder een arbeidshandicap moeten verstaan.

Ze weten dan ook niet wie van hun huidige personeel ze gehandicapt kunnen noemen. Op grond van de privacywetgeving mogen ze een handicap niet registreren. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid wil dat bedrijven met meer dan 25 werknemers in 2021 minstens 5% arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Voor elke gehandicapte werknemer die ze tekort komen moeten ze een boete van 5.000 euro betalen. Het plan is onderdeel van de Participatiewet, die 1 januari 2014 ingaat. Vanaf die datum moeten werkgevers het percentage arbeidsgehandicapte werknemers gestaag verhogen, als het aan Klijnsma ligt. De quotumregeling gehandicapte werknemers is onderdeel van het overleg tussen kabinet, vakbonden en werkgevers. De werkgevers willen ervan af, de vakbonden willen er juist mee doorgaan.

Etiketteren
Volgens het artikel in Trouw zullen werkgevers geneigd zijn allerlei goed functionerende werknemers van een etiket te voorzien, zodat ze toch voldoen aan de eis. Zo zitten er onder technisch begaafd personeel nogal wat mensen met autistische trekjes. Werkgevers willen in elk geval wel snel weten wat de overheid verstaat onder een arbeidshandicap.

Overheid
De Trouwredactie concludeert naar aanleiding van de vragenronde dat bedrijven meer dan overheden hun best doen om een visie te ontwikkelen op en een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Provincies en rijksoverheid halen zelfs het huidige 1% quotum niet. De gemeentes bieden wel werk aan werknemers uit de sociale werkplaats, maar ze stellen weinig reguliere arbeidsplekken beschikbaar.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!