Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Werkgevers hebben weinig animo voor mensen met beperkingen

13 mei 2014 Door de redactie Geen reacties

Bij veel bedrijven heeft het in dienst nemen van mensen met beperkingen een zeer lage prioriteit. Ook zijn zij vaak niet bekend met de regelingen die dit moeten stimuleren. Dit is een van de conclusies uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau. In de publicatie Vraag naar arbeid 2013 gaan onderzoekers Patricia van Echtelt, Jan Dirk Vlasblom en Marian de Voogd-Hamelink na of het personeelsbeleid van werkgevers de afgelopen tien jaar veranderd is.

Het personeelsbeleid dat bedrijven voeren blijkt niet altijd in lijn te liggen met wat de overheid en de sociale partners belangrijk vinden. Dat is vooral het geval bij het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking, langer doorwerken, een hogere arbeidsdeelname en meer (algemene) scholing.

In 2011 gaven maar weinig werkgevers (9%) in hun personeelsbeleid prioriteit aan het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking. Dit is lager dan het aandeel werkgevers dat prioriteit geeft aan beleid voor andere groepen, zoals personen uit migrantengroepen (12%) of 'meer vrouwen aan de top' (18%). Ook is een kwart tot de helft van de werkgevers niet op de hoogte van regelingen die het aantrekken van arbeidsbeperkten moet stimuleren, zoals de no-riskpolis en loonkostensubsidie. Dit verklaart mede waarom slechts 5% tot 12% een beroep doet op dergelijke regelingen.

Andere trends in het rapport:

  • Werkgevers vinden het steeds normaler en wenselijker dat werknemers in hun organisatie doorwerken tot de pensioenleeftijd, maar nemen weinig nieuwe 55-plussers aan.
  • De uitgaven aan scholing en van-werk-naar-werk activiteiten zijn niet toegenomen.
  • Aandeel bedrijven met flexwerkers neemt toe.

Een voorbeeld uit het onderzoek bij de flexibilisering van werk: het aandeel bedrijven met tijdelijke contracten steeg van 31% in 1995 naar 64% in 2011.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een tweejaarlijks werkgeversonderzoek dat het Scp uitvoert onder bedrijven met vijf of meer werknemers. Deze editie van het werkgeverspanel is afgenomen in 2011 en in 2012. Lees meer over Vraag naar Arbeid op de website van het Scp.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!