Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Werken volgens goed leven visie Laccs

7 mei 2014 Door de redactie Geen reacties

Laccs is een heldere visie op wat er belangrijk is in het leven (en daarmee de ondersteuning) van mensen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen.

Lees meer over Laccs in een eerder Klik-artikel. Hoe zorg je als leidinggevende dat deze visie goed in je organisatie verweven raakt? Een eerste artikel in de Klik Kennishoek Leidinggeven waarin we tips geven om visies en veranderingen die de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking verbeteren in je organisatie te verweven.

Laccs: waarom?

  • Als je werkt aan de 5 Lacs-gebieden (lijf, contact, communicatie en stimulering) dan vergroot je de belevingswereld van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en geef je ze een goed leven. Dat is heel prettig, juist in deze tijd waarin de zorg gedomineerd wordt door bezuinigingen, protocollen en allerhande kwaliteitseisen die feitelijk niet zoveel met een goed leven te maken hebben.
  • Je verbreedt je focus: je richt je niet alleen op bv lichamelijk welzijn of op communicatie, maar alle 5 LACCS-gebieden zijn van groot belang voor een Goed Leven. Je hoeft dus geen keuze te maken tussen methodes als Ervaar het Maar of kiezen voor Video Interactie Begeleiding. Er zijn vele methoden, die richten zich vaak op een deelgebied. Kijk op welk Laccs-gebied(en) een methode zich richt, en combineer waar mogelijk/gewenst verschillende methodieken.

Laccs: hoe aansturen?

Laccs vraagt van leidinggevenden dat ze hun teams aansturen op het goede leven van cliënten.
Dat kan bijvoorbeeld betekenen

  • dat ze een begeleider erop aanspreken als ze onaardig doet tegen een cliënt,
  • dat ze het onacceptabel vinden dat er onder grote tijdsdruk gewerkt wordt,
  • dat ze er op toezien dat alle cliënten een inspirerende daginvulling hebben.

Kortom: stuur medewerkers er op aan dat ze de Laccs-gebieden steeds nadrukkelijk nastreven, en dat ze kritisch omgaan met de dilemma's die dat met zich meebrengt (wat goed is voor het ene Laccs-gebied kan heel nadelig zijn voor een ander Laccs-gebied). Verlies je niet in het aansturen op protocollen en inspectie-eisen (hoe belangrijk die ook zijn).

  • Laccs: valkuilen
    De goed leven visie is eigenlijk zo ontzettend gewoon, dat het daardoor steeds weer gemakkelijk wegzakt. Voorkom daarom deze valkuilen:
  • De al eerder genoemde focus op protocollen of inspectie-eisen halen vaak de aandacht weg van het gewone 'heeft iemand eigenlijk wel een Goed Leven'?

De aandacht kan verschuiven naar slechts een of twee van de Laccs-gebieden, een hyperfocus. Er is bijvoorbeeld een geweldige logopedist, en daardoor wordt elk gesprek weer richting communicatie getrokken. Ook verschilt het per setting waar de focus ligt. Zwartwit gezegd: in het onderwijs is men redelijk eenzijdig gericht op stimulering, in de ouderenzorg weer meer op het lijf, bij kdc's vaak meer op de communicatie. Dat zie je vooral als er problemen zijn (ander gedrag) en als er doelen moeten worden opgesteld. Die hyperfocus is een bedreiging, een goed leven omvat immers alle gebieden.

Laccs: scholing en informatie
Relevante opleidingen: het aanbod van de Gitp en het aanbod van de Geeter & Munsterman Orthopedagogen (zowel incompany scholing als cursussen gericht op therapeuten en managers). Meer informatie op de website van de Geeter & Munsterman.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!