Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Werken volgens de jaarurensystematiek, wat houdt dat in?

18 januari 2023 Redactie Klik Geen reacties

Een vast maandloon, ongeacht het aantal uren dat je hebt gewerkt, en een betere balans in werk en privé? Dat kan als gehandicaptenzorgorganisaties gaan werken met JUS: jaarurensystematiek. 

De jaarurensystematiek maakt het mogelijk om de vraag naar zorg en de inzet van medewerkers voor een langere periode op elkaar af te stemmen, zo meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

In het kort komt het hierop neer:

  1. In een jaargesprek stellen werkgever en werknemer het arbeidspatroon vast. Dat is het overeengekomen globale patroon van de te werken uren gedurende het jaar. De ene werknemer wil graag zoveel mogelijk wekelijks hetzelfde aantal uren werken, maar de ander wil misschien liever in bepaalde periodes meer of juist minder werken. Dat kun je afspreken. Hoe je dit ook indeelt, je maandloon is elke maand hetzelfde.
  2. In het arbeidspatroon leg je 100 procent van de netto te werken uren vast, vermeerderd met vakantie-uren. Je kunt in dit patroon duidelijk zien wanneer je werkt en wanneer je vrij bent.
  3. Alle netto te werken uren worden ingeroosterd op basis van je arbeidspatroon.
  4. Je monitort regelmatig met de werkgever of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Bij het werken volgens de jaarurensystematiek heb je dus een vast maandloon en geen meer- of minuren meer. Dat maandloon is gebaseerd op het jaarurenaantal, gedeeld door 12. Je krijgt altijd hetzelfde loon uitgekeerd, ook als je de ene maand minder hebt gewerkt dan een andere maand.

Een voorbeeld
Cas heeft een contract van gemiddeld 32 uur per week, 1669 uur per jaar. Hij spreekt tijdens het jaargesprek met zijn werkgever af dat hij in de zomer, als het bij de werkgever erg druk is vanwege vakanties van collega’s, wat meer zal werken en in het najaar wat minder. Ook komen ze overeen dat Cas niet inzetbaar is op de woensdag. Hij wil dan een cursus kunstgeschiedenis volgen. Van juli tot september heeft hij geen cursus, dus spreekt hij met zijn werkgever af dat hij dan ook op woensdag inzetbaar is.

Er is een Handreiking jaarurensystematiek verschenen en een handige infographic. De handreiking is opgesteld door de vijf sociale partners in de gehandicaptenzorg, die in het bestuur van de StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) zijn vertegenwoordigd: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU ’91, FBZ -vakbond voor zorgprofessionals en VGN. 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!