Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Wennen aan hoge eigen bijdrage

7 januari 2008 Door de redactie Geen reacties
Vanaf 1 januari 2008 verandert de eigen Awbz-bijdrage (voor kost- en inwoning) voor mensen die in een zorginstelling wonen:

* 60.000 mensen gaan een hogere eigen bijdrage betalen. (Van deze groep hebben 25.000 mensen een Wajong-uitkering.)
* voor 50.000 mensen zakt de eigen bijdrage.
Alle ongeveer 23.000 bewoners van instellingen die dit jaar meer dan 100 euro per maand extra eigen bijdrage Awbz moeten betalen, komen in aanmerking voor een gewenningsregeling. Staatssecretaris Bussemaker schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.
De groep van 23.000 personen bestaat uit twee categorieën:
* mensen die meer dan € 100 maar minder dan € 250 per maand extra moeten betalen (dan in december 2007), mogen twee maanden wennen (januari en februari 2008).
* mensen die meer dan € 250 extra per maand moet betalen mogen vier maanden wennen (januari t/m april).
Voorbeeld: iemand die in 2007 € 90 betaalde, en in 2008 een eigen bijdrage van € 525 voor zijn kiezen krijgt, ontvangt in januari en februari een gewenningsbijdrage van € 335 (het verschil tussen € 525 en (€ 90 + € 100)). Hij betaalt dan een eigen bijdrage van € 190 per maand. In maart en april ontvangt hij maandelijks  € 185 per maand. (het verschil tussen € 525 en (€ 90 + € 250). Hij betaalt dan een eigen bijdrage van € 340 per maand. Vanaf 1 mei betaalt hij € 525 per maand.
Vanaf 1 mei 2008 betaalt iedereen met een gelijk (verzamel-)inkomen dezelfde Awbz-bijdrage.
Staatssecretaris Jet Bussemaker komt met de regeling tegemoet aan de bezwaren van cliëntenorganisaties en Tweede Kamer over het laat informeren van de cliënten. Die hoorden pas in november 2007 hoe hoog hun eigen bijdrage wordt.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!